KLUBBENS VEDTÆGTER:


Danmarks Idrætsforbund har udarbejdet et sæt standardvedtægter, der kan benyttes ved oprettelse af en ny klub:

Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægt.

Standartvedtægter for foreninger

Disse samt andre nyttige vejledninger og dokumenter kan desuden læses på DIF´s hjemmeside her:

http://www.dif.dk/da/foreningsliv/jura_og_raadgivning