DPF Spillekalenderen:

DPF’s spillekalender er et tilbud til klubberne og til vores medlemmer.
På spillekalenderen kan medlemmerne orientere sig om, hvilke turneringer der arrangeres af forbundet og af medlemsklubberne.
Derfor opfordrer vi vores medlemsklubber, til at tilmelde jeres turneringer til spillekalenderen.
Tilmeldingen foregår ved at udfylde en ansøgningsblanket. Ansøgningsblanketten kan udfyldes her 

Når turneringen er lagt på spillekalenderen, har jeres klub mulighed for at få vedhæftet en invitation, der også vil blive lagt på forsiden af www.petanque.dk  under ”Invitationer”

Dansk Petanque Forbund udsender jævnligt nyhedsbreve, og medsender der link til de turnerings invitationer, der på det givne tidspunkt er aktuelle.
Der udsendes også løbende mail til medlemsklubberne med aktuelle invitationer.

Efter turneringen har I mulighed for at indsende resultat og oversigt over vindere af jeres turnering til offentliggørelse på hjemmesiden.
I kan også medsende billeder eller link til klubbens billedarkiv eller Facebook side.

Ranglisteturneringer
Der ansøges om optagelse af ranglisteturneringer via samme blanket som øvrige turneringer.
Men ved den type turneringer skal datoen godkendes af Turneringsudvalget, inden den lægges på spillekalenderen.
Når datoen er godkendt, lægges turneringen på spillekalenderen, og kan kendes ved, at der efter turneringsnavnet er tilføjet et (R)

Der kan ikke afholdes to ranglisteturneringer på samme dato.

Oversigt over deltagerantal samt vindere bedes sendt til dpf@petanque.dk, og vil blive offentliggjort på forbundets hjemmeside.