Lav en petanquebane


I forbindelse med afvikling af nationale og internationale mesterskaber skal banemålene være 4x15 meter. Dansk Petanque Forbund har tillige fastlagt, at ranglisteturneringer og kampe i landsturneringen skal afvikles på baner med internationale mål. Dispensation kan dog søges hos DPF's spilleudvalg.

Er der tale om andre turneringer - og spil på private baner - kan banemålene godt være mindre. Det kan dog ikke anbefales at gå under 3x12 meter, idet spillet da afbrydes for ofte ved at kuglerne kommer uden for banearealet.

Er der behov for baneareal til flere kampe samtidigt, kan bredden ved anlæggelsen med fordel øges således, at de enkelte baner efter behov kan opdeles ved hjælp af kraftig nylonsnor.


Baner kan - hvis nødvendigt - omkranses af en træ- eller stenkant, så kuglerne ikke hele tiden ryger for langt væk fra banen - eller er til géne for passerende.


Brug illustrationen som oplæg til den 'perfekte' baneopbygning. Mindre kan også gøre det, men den hårde overflade er vigtig, hvis banen skal kunne holde til de mange kuglenedslag. Men at spille er det vigtigste.

Stenmel:

DPF har tidligere anbefalet et norsk stenmelsprodukt, kaldet LYSIT. Desværre er det ofte meget svært at finde en dansk leverandør. Der findes imidlertid flere andre stenmelsprodukter, der vil kunne erstatte lysitten. Det vigtigste er evnen til i løbet af rimelig tid at give en hård overflade. Det anbefales at lægge et lag på 3-4 cm i kornstørrelse 02. Under tildannelsesprocessen skal der løbende tilføres moderat fugtighed - og der skal ofte foretages vibrering/tromling.
Men det ta'r sin tid at få en hård overflade - og tålmodighed anses ikke altid for at være en dyd. Men her er det en dyd af nødvendighed.
Stabil-grus:
Gerne uvasket med en kornstørrelse 0-20 mm. Og meget gerne fra en lerholdig grusgrav. Hvis man ikke ønsker at bruge stenmel, kan stabil-grus bruges som øverste lag. Det har vist sig, at 'genbrugs-stabil' har en evne til hurtigere at sætte sig og blive hårdt. Lægges i 15-20 cm. og vibreres/tromles godt.
Singles:
Bruges til at 'hurtigdræne' banen. Lægges i ca. 15 cm og vibreres godt.
Underlag:
Afrettes til en jævn flade. Hvis jorden er meget lerholdig, kan der med fordel lægges drænrør for ikke at få et 'badekar' ved kraftige regnskyl.

En anden vej at gå kan være at skele til, hvordan grusfodboldsbaner på stadions - og grusgange - er anlagt. Det løse gruslag øverst må til petanque dog ikke være ret tykt - ca. 1 cm (08).

Der findes i øvrigt andre måder at lave petanquebaner på. Nogle anvender øverst at lægge et tyndt lag vejgrus - eller at opnå den hårde overslade ved brug af lerholdigt grus.

Overfladen skal være så hård, at kuglerne kan rulle, men også gerne have en lidt ujævn overflade for at give et mere varieret spil. Når baneunderlaget har sat sig i løbet af et års tid, kan banearealet - eller dele deraf - få et lag sten/skærver, hvilket hæver sværhedsgraden - og krav til dygtighed.

Offentlige myndigheder og entreprenørfirmaer har en tendens til at lægge alt for tykke lag af stenmelsprodukterne. Herved er der stor risiko for, at banerne aldrig sætter sig ordentligt.

Leverandører af grus- og stenmelsprodukter:
- Stenrand Grusgrav - v/Palle Ludvigsen, Løgtved ApS, Gl. Skovvej 21A, 4470
  Svebølle
  telefon: 59 29 32 59 - e-mail     www.stenrand-grusgrav.dk 

- RGS 90 A/S, Nordhavnen, Sundkrogsgade 23, 2100 København Ø
  telefon: 39 29 53 55 - email       www.rgs90.dk  
  lagerfører bl.a. en dansk granit - Blå Rønne 0-2 - som har de samme egenskaber
  som andet stenmel - og øvrige materialer incl. genbrugsstabil.

- Andre relevante leverandørnavne modtages gerne.

 Nyt materiale til opbygning af petanquebanerHvis man hurtigt og forholdsvis billigt vil anlægge en petanquebane kan denne model bruges
1. På et græsareal opmåles 4 x 15 m.
2. Græstørv skrælles af – sørg for at komme ned under rødderne ( ca. 5-7 cm )
3. Fiberdug lægges i bunden ( kan undværes )
4. Fyld nu op med stenmel til kanten, kan købes i de fleste grusgrave i forskellige kornstørrelser – brug ikke for fint stenmel.
5. Der skal bruges ca. 6-7 kubikmeter i dette tilfælde.
6. Fordel stenmelet godt på hele arealet og afslut med at tromle.
7. Omkring hele banen kan der lægges stolper ( ca.6 x 6 cm ) for at undgå at kuglerne triller udenfor banen.
8. Stenmel har den egenskab at det ” sætter ” sig meget hurtigt og der kan derfor spilles på arealet når banen er anlagt.
9. Når der er spillet i et stykke tid rettes banen igen af og der fyldes efter med stenmel de steder hvor dette er påkrævet ,således forbliver banen god og jævn.Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies