Fordelingsnøglen - Tilskud fra DIF
Organisation: DPF - CMS
Published by: GB
Date: 4/3/2014 12:28:37 PM
Category: General
     

Kære klubber.

En del af det økonomiske tilskud som vi modtager fra DIF midlerne, modtager vi gennem indberetninger af aktiviteter til ”Fordelingsnøglen”.
Indsamlingen af det relevante materiale og dokumentation foretages løbende af sekretariatet, der gennem hele året opsamler alle de informationer og resultater I som klubber genererer ved at I tilmelde jeres turneringer til spillekalenderen samt efterfølgende fremsender resultaterne til sekretariatet.

Det hele bliver samlet sammen med de øvrige DPF aktiviteter i et indberetningsskema, som udfyldes af Pernille og Glenn B, der efterfølgende fremsender det til DIF. Indberetningen for et år foretages inden 1. marts i det efterfølgende år.
D. 1.4 2014 havde vi besøg af DPF’s revisorer, som kunne meddele os, at alt var i den fineste orden, at vores forarbejde var perfekt og at vi derfor fik godkendt alle vores aktiviteter for 2013 uden anmærkninger
 
Uden jeres samarbejde kunne vi ikke opnå disse mål og derved få del de økonomiske tilskud som vi har så hård brug for.
Så endnu engang, mange tak for jeres samarbejde som vi håber, I vil fortsætte i 2014 til gavn for alle.

Mange hilsner
Glenn Bernstein
Bestyrelsesmedlem 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies