Børneattester
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 4/3/2014 4:12:31 PM
Category: General
     

BørneattestFra i dag kan foreningslederne forholdsvis nemt finde ud af om en ny potentiel træner eller leder har en dom for visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Oplysningerne – den såkaldte børneattest – kan nemlig nu hentes fra politiets hjemmeside ved hjælp af login med nemID.
 
Dermed er det blevet markant lettere og hurtigere for foreningerne at indhente børneattester.


Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for idrætsforeninger, spejderklubber, daginstitutioner osv. at indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Den 1. juni 2012 blev børneattestloven udvidet, så pligten til at indhente børneattest også gælder ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der fast færdes blandt børn under 15 år og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn.

En børneattest er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om afgørelser, dvs. domme m.v., om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år.

Ingen idrætsforeninger under DIF kan tilknytte en person (lønnet eller ulønnet) til at varetage børne- og ungdomsarbejde, hvis personen tiltales, dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette DIF, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes nye trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Bestil børneattesten Her... 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies