Repræsentantskabsmøde 2014
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 4/14/2014 2:53:44 PM
Category: General
     
Referatet fra Repræsentantskabsmøde 2014 er rundsendt til alle klubber og er nu tilgængeligt på hjemmesiden.
Det kan sammen med bestyrelsens mundtlige beretning og Formanden Lars Friis tale læses Her...

Bestyrelses sammensætning efter valget kan ses Her..

Ved repræsentantskabsmødet blev der desuden afholdt en workshop over følgende spørgsmål:

1. Hvad skal der til, for at du vil stille op til bestyrelses - eller udvalgsposter i DPF?
2. Hvilke konsekvens er vil det få for DPF’s fremtid, hvis ingen stiller op til frivillig/ulønnede bestyrelses – og udvalgsposter?
3. Hvordan vil du gerne have, at DPF og petanquesporten ser ud i 2025?

Besvarelserne er samlet  her... 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies