|
  
DEN PERSONLIGE KONTAKT ER VEJEN FREM
Organisation: DPF - CMS
Published by: UU
Date: 4/30/2014 2:51:38 PM
Category: Ungdomsudvalget, Forside - Udvalg
     

Dansk Petanque forbunds ungdomsudvalg lagde en strategi plan for nye tiltag på ungdomssiden, og den skulle køre efterår 2013 – forår 2014.

Efteråret blev brugt til at besøge storkøbenhavnske gymnasier til en rammeaftale omkring at sætte petanque på idrætslærens timeplan.
I skrivende stund er der kommet positive tilbagemeldinger fra Gladsaxe Gymnasium samt Rødovre Gymnasium, og her den 28/4. har der været 30 glade Gladsaxe gymnasiaster til petanque spil på Søborg Petanque Klubs banearealer.
Den fremtidige kontakt er nu lagt i hænderne på den lokale klub. Aftalen er foreløbigt, at der kommer 60 elever; 30 forår og 30 efterår.
Det samme er gældende for Rødovre Gymnasium.
Gymnasielærerne er ovenud tilfredse da petanque er lige at gå til: Ingen omklædning og efter 6 min på grusbanen er alle inde i spillet.
Søborg petanque klub er, mere end glade for dette nye samarbejde, og glæder sig til det fremadrettede samarbejde med Gladsaxe Gymnasium.

PF/Ungdomsudvalget 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies