Resultat Limfjords Cup 29. maj
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 6/4/2014 4:26:57 PM
Category: Resultater
     
 Resultat Limfjords Cup 29. maj

Petanque i Bremdal Kr. Himmelfartsdag


Torsdag den 29. maj af-viklede BIK Petanque den årlige Limfjords Cup for petanquespillere.

Stævnet, som var sponse-ret af Spar Nord, havde besøg af spillere fra Al-lingåbro, Bjerringbro, Bra-brand, Galten, Grenå, Her-rup, Holstebro, Horsens, Kolding, Lemvig, Middel-fart, Mørke, Viborg og naturligvis også spillere fra den arrangerende klub i Struer.

Vejret artede sig fra den pæne side med solskin hele dagen, kun lidt nord-østlig vind kølede lidt.

Der blev spillet 54 petan-quekampe med meget godt spil, og der var da også enkelte personer, som hav-de fundet vej til banerne i

Bremdal for at følge med i spillet.

Det var spillere fra Vest-fyns Petanqueklub, som tog sig af 1. pladsen. 2. pladsen gik til et hold fra Vennernes Petanque, me-

dens 3. pladsen gik til et sammensat hold fra Mid-delfart og Horsens.

Alt i alt en rigtig god dag, hvor både hyggen og det sportslig gik op i en høje-re enhed. 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies