Referat fra Møde Ad hoc gruppe om Spil på tid d. 10/6 2014
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 6/16/2014 11:33:14 AM
Category: General
     

Møde Ad hoc gruppe om Spil på tid d. 10/6 2014.

 

Deltagere:

Lars Friis

Niels Erik Villadsen

Glenn Bernstein

Pernille Toft

På Skype: Chalot Thomsen

 

Oplæg:

Formålet er at få petanque-Danmark til at have lyst til at deltage i turneringer.

Hvis det, der bremser spillerne i at have lyst til at deltage er, at kampe og turneringer slutter for sent, er opgaven er at finde en måde, hvorpå en turnering slutter i ordentlig tid.

 

Hvilke tiltag kan vi benytte?

·  Dommeren har ret til at bremse en kamp, hvis han mener at kampen bremser turneringens udvikling.

·  Kampkort kan udleveres samtidigt til hele puljespillet, så unødig ventetid undgås mellem kampene i indledende runder.

·  Spil på tid

·  Alle kampe starter på 3 – 3 i puljespillet

·  Mindre pauser mellem kampene

 

Hvor halter det?

Er vi hurtige nok til at få kaldt folk ud til deres kampe?

Sløvhed?

Hvor mange kampe drejer det sig i virkeligheden om?

 

Overvejelser:

Hvem skal sanktionere når der ikke er en dommer til stede.

Hvad er spilleledelsens ansvar/opgaver?

Hvor stort er problemet egentligt, i SLT/ved ranglisteturneringer?

 

Konklusion:

Vi har behov for analyse af hvor lang tid SLT runderne tager.

Der er registrer start og sluttidspunkt på kampkortene. Vi gennemgår kampkortene for de sidste SLT runder og for at få et overblik over problemet. (Chalot og Pernille)

 

Hvor stort er problemet i ranglisteturneringerne?

Nev indsamler sluttidspunkter fra årets ranglisteturneringer fra dommerne.

 

I ranglisteturneringer er allerede nu mulighed for at spille på tid.

Hvis der skal åbnes op for muligheden for at benytte andre turneringssystemer i ranglisteturneringer, skal der arbejdes på en retfærdig måde at tildele ranglistepoint.

TU har problematikken som punkt på næste møde.

 

Efter TU’s møde mødes Ad Hoc udvalget igen og udarbejder noget information til klubberne om de muligheder der er, for at lave forskellige turneringssystemer.

 

Næste møde:

19. August kl. 16.00 i KUF, Idrættens Hus

 

 

Ref. Pernille 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies