Brev til klubberne vedrørende reviderede vedtægtsændringsforslag samt bro refusion
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 9/10/2014 3:09:56 PM
Category: General
     
Dansk Petanque Forbund har i dag udsendt mail til medlemsklubberne med denne ordlyd:

Til alle medlemsklubberne.

 

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre det ekstraordinære repræsentantskabsmøde på Sjælland, da der er flest klubber her, og bestyrelsen ønsker at sikre, at forsamlingen er beslutningsdygtig.

 

Af økonomiske årsager afholdes det ordinære repræsentantskabsmøde også på Sjælland, idet bestyrelsen har besluttet at afholde begge møder i forlængelse af hinanden.

 

Derfor fremsendes hermed revideret vedtægtsændrings forslag til beslutning på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde møde (bilag 1).

I forhold til det tidligere udsendte er følgende ændret:

§6.1
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes på skift i landsdelene efter følgende turnus: Sjælland/Lolland/Falster – Jylland/Fyn – Sjælland/Lolland/Falster –Jylland/Fyn.

 

Er foreslået ændret til:

§6.1
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes på skift i landsdelene således: Lige år: Sjælland/Lolland/Falster – Ulige år: Jylland/Fyn.

 

Transport:

Dansk Petanque Forbund tilbyder at refundere dokumenteret broafgift for 1 bil pr klubfor de klubber, der ligger vest for Storebælt ved deltagelse i repræsentantskabsmøderne.

 

Dokumentation, samt det kontonummer hvortil refusionen ønskes indbetalt fremsendes efterrepræsentantskabsmødet til sekretariatet pr mail til dpf@petanque.dk eller pr post til: Dansk Petanque Forbund. Idrættens Hus, Brøndby stadion 20, 2605 Brøndby.


Det reviderede vedtægtsændringsforslag kan læses her 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies