Julehilsen fra Formanden
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 12/15/2014 11:17:14 AM
Category: General
     

Kære petanquespiller og medlem af Dansk Petanque Forbund


Så nærmer julen sig med hastige skridt, og det er ved at være slut på sæson 2014. Hermed en glædelig jul og et godt nytår fra Dansk Petanque Forbund.
For mit vedkommende har det været et begivenhedsrigt år. Som nyvalgt formand uden tidligere erfaring i DPF bestyrelsen har det været spændende og udfordrende at deltage i DPF arbejdet.
Vi har fået ændret tidspunktet for repræsentantskabsmøderne til afholdelse i november så de nyvalgte udvalg kan sammensætte deres eget program for den kommende sæson, og vi har fået valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Velkommen til den nye næstformand Torben Vous, og vores nye kasserer Mette Ryberg, og den nye formand for Træner- Dommer- Uddannelsesudvalget (TDUU) Bjarne Lomholt. Og mange tak for jeres store indsats for DPF til afgående næstformand Lars Lloyd, afgående kasserer Kim Rasmussen, og den afgående formand for TDUU Niels Erik Villadsen.


Masser af Sølvmedaljer
I EM for Veteraner i Nordsverige vandt Doris Pedersen, BMI, Torben Vous, Horsens, Flemming Schmidt, BMI og Lars Schæfer, Vestfyen sølv.  Ved EM for kvinder i Mersin Tyrkiet vandt DK også sølv. Det var Line Hjorth, Maria Saxild, Mia Carlsson og Camille Svensson. Stort tillykke. Det var utrolige spændende at overvære, og jeg ved at der var mange i DK, der fulgte med på den ene eller anden måde via internettet. Tak til "pigerne" for de mange spændende timer. Jeg håber, at vi endnu har mange spændende og nervepirrende timer at se frem til ved de kommende mesterskaber.
Vore juniorer vandt fik sølv i Coupe de Nation ved EM i Bassens. Dejligt at vi har noget at bygge på i fremtiden.


Aflyst VM i Tahiti
Det var jo også meningen at vores herrehold skulle have været til VM på Tahiti. Det blev desværre ikke til noget.  Jeg røber vel ikke noget, når jeg siger, at vi havde høje forventninger til de 4 herrer der var udtaget. Da det blev aflyst eller udsat, som det jo indtil videre er, havde de netop vundet en stor turnering i Frankrig. Det var brandærgerligt. Både for spillere og forbundet naturligvis.
Tahitis regering har oplyst til FIPJP, som det internationale petanqueforbund hedder, at de vil afholde VM 2014 sidst i september 2015, 2 dage efter vores hold kommer hjem fra EM i Bulgarien. FIPJP har endnu ikke meldt deres holdning ud til det, men jeg regner med at det bliver afklaret til FIPJP kongressen i januar som afholdes i forbindelse med VM i single.


Elite og udtagelse
Når nu vi er ved eliten, vi jeg gerne rose den metode vi i Danmark har udviklet til udtagelse at vore landshold.  Bruttotrupper som udvikles af landstræneren i samarbejde med eliteudvalget, som i fællesskab udtager landsholdet. Vores resultater på denne baggrund har givet genlyd rundt omkring i petanqueverdenen. Så meget at Danmark altid er en af medaljefavoritterne. Svenskerne har nu også besluttet at ændre deres udtagelseskriterier til "Den Danske Model" som de kalder den. Det er meget flot, og det synes jeg, at vi kan være stolte af. Stor ros til dem der har været med til at udvikle denne model.


Udviklingskonsulent
Dagen inden vort rep-møde i marts måtte vi sige farvel til vores udviklingskonsulent. Vi har brugt tiden siden på at evaluere situationen. Hvorfor gik det som det gjorde - og hvad kan vi lære af det. Mange møder - mange overvejelser - mange diskussioner - ikke mindst med DIF som jo i høj grad financierer denne ordning. Det er endt med, at vi pr. 1. nov. har ansat Kenneth Dreyer. Og det er vi super glade for.
Vi håber at klubberne vil tage godt imod Kenneth, som jo er et tilbud om hjælp til klubudvikling, på den ene eller anden måde. Det er også vores håb, at Kenneth kan skabe kontakt til klubber, der endnu ikke er medlem af DPF og få dem overbevist om at vi har et godt produkt og et godt forbund som de skal være medlem af. Vi håber også, at hans indsats på både kort og langt sigt kan generere flere medlemmer i DPF.


Vision 25-50-75
På rep-mødet i marts kunne vi fortælle, at DIF og DGI havde sat en Vision 25-50-75 i søen. I 2025 skal 50 % af befolkningen være medlem af en idrætsklub og 75 % af befolkningen skal være idrætsaktive. DPF deltog sammen med DGI Petanque i et arbejdsgruppeforløb over en del møder. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde var en anbefaling om et samarbejde og udvikling af petanquesporten. Det hele endte dog med at DIF og DGI bestyrelserne ikke ønskede at petanque skulle indgå et samarbejde, men at sporten skulle indgå i en anden form for satsning. Nemlig i en gruppe af "senioregnede idrætter". Det var bestyrelserne enige om, da de ønskede at operere med lidt større stordriftsfordele, hvor den kan hentes synergier og ressourcer på tværs af idrætter. Det må vi så se hvad de mener med på et senere tidspunkt.


Medlemsmøder
Antallet af medlemmer og klubber under DPF er sivende - stille og roligt. På ingen måde katastrofalt. Men nok til at vi har brug for at analysere på det. Antallet af deltagende hold i AL Bank Sommerlandsturneringen er også lidt faldende, og enkelte hold må melde fra under vejs i turneringen, fordi de ikke kan stille hold. Også deltagelsen i ranglistestævnerne har været faldende gennem årene. Og som noget interessant er deltagelsen af veteraner i ranglistestævnerne ret lille, selv om vi jo må sige, at vi er ret mange veteraner i DPF. Derfor besluttede vi i bestyrelsen at invitere til medlemsmøder.
Vi har været på besøg i Brabrand og Karlslunde til medlemsmøder. Som noget nyt prøvede vi at invitere alle medlemmer og ikke kun formænd og bestyrelsesmedlemmer. Vi havde fra bestyrelsen stillet nogle provokerende spørgsmål, for at lokke som mange som muligt op af stolene.
Der kom 35 medlemmer ved begge arrangementet. Begge møde var kendetegnet af stor talelyst fra deltagerne. Jeg synes begge gange, at vi i bestyrelsen fik mange gode synspunkter med hjem. Bestyrelsen og udvalgene skal nu drøfte, om det giver anledning til ændringer af det ene eller det andet.


Frivillighedsstrategi
Det er efterhånden ret kendt at det bliver sværere og sværere at skaffe frivillige til bestyrelsesarbejde, trænere, hjælpere, og såmænd også som frivillige i forbundsarbejde. Ikke kun i DPF men også i mange andre forbund og unioner.  DIF har derfor lavet en satsning på at sætte frivillighedsarbejdet i fokus.

Alle forbund og unioner er blevet bedt om at udarbejde en frivillighedsstrategi. Og dermed også DPF.
Arbejdet med at udforme strategien har stået på i et længere stykke tid og ved den nye bestyrelses første møde i november, lagde vi sidste hånd på DPF’s Frivillighedsstrategi.
Frivillighedsstrategien betyder bl.a. at vi opfordrer alle DPF klubberne til at udpege en frivilligansvarlig som får ansvaret for at holde fokus på de frivilliges arbejde, både for at hjælpe dem og lette deres arbejde i hverdagen, men også for at skaffe nye frivillige. Den foreslår også at alle klubber udnævner en "årets frivillige medlem" og indstiller vedkommende til DPF som årets frivillige medlem.


Økonomi inkl. DIF tilskud og Lotto
Vi får langt de fleste af vores økonomiske tilskud fra DIF. DIF får igen primært deres penge fra lottomidlerne. Desværre er danskernes spil på lotto en del faldende, med det resultat at vi desværre ser ud til at falde i tilskud i de nærmeste år. DIF skal snart genforhandle tilskudsordningerne med regeringen. Vi må håbe, at de finder en ny finansieringsform, som kan rette lidt op på det igen. Om alle omstændigheder bliver vi nødt til at se på prioriteringen af vore midler i årene fremover. Det gør vi naturligvis altid, men specielt nu, hvor det ser ud til at vores tilskud fra DIF bliver reduceret er det endnu vigtigere.
Inden vi maler fanden på væggen, håber vi naturligvis på at vores nyansatte udviklingskonsulent kan skabe så gode resultater, at der kommer flere klubber og flere medlemmer og flere aktive spillere på banerne og dermed genererer et større tilskud. Det er selvfølgelig målet, men det er der jo ingen garanti for. Men forventningerne er naturligvis høje. Forbundets medlemstal er på 3.132 pr 31/12 2013. Det endelige tal for 2014 kendes først marts, når klubberne har indrapporteret. 72 klubber er medlem af DPF.


Outsourcing af kassererfunktionen
Vores kasserer gennem 12 år Kim Rasmussen meddelte ved seneste rep-møde, at han ikke genopstillede næste gang. Det blev jo så noget fremskyndet, ved vores beslutning om at fremrykke tidspunktet for rep-møderne. Kim havde et stykke tid gået med tanken om at outsource bogholderopgaven. Den udfordring har han arbejdet med i det sidste halve års tid, og det hele faldt på plads for et par måneder siden. Vi har underskrevet en aftale med DIF regnskab. Nogenlunde samme beløb vi har betalt vores kasserer for arbejdet betaler vi nu DIF for at udføre opgaven. Det giver os I DPF en stor grad af sikkerhed for at der kommer kontinuitet i denne opgave. Det er vigtigt for enhver bestyrelse, at have sikkerhed for at regnskabet bliver udført, lønninger betalt og diverse udlæg osv. bliver betalt. Den sikkerhed har vi nu. Vi skal dog fortsat selv sørge for at udarbejde vores budget, og sikkert en mængde andre opgaver for kassererfunktionen.


Sponsorer
Informations- og Sponsorudvalget (ISU) har indgået en kontrakt med AL bank for 2014 og desuden fået forlænget aftalen indtil udgangen af 2016.
Vores sommerlandsturnering vil derfor fortsat hedde AL Bank sommerlandsturneringen. Og det er vi rigtigt glade for. Det er også lykkedes ISU at indgå nogle banneraftale på vores hjemmeside for et pænt beløb. Flot arbejde af ISU med et flot resultat. Og dejligt for os at vide, at vi faktisk har noget at tilbyde i DPF.


Licensstruktur
Det ser ud til at vi har en langsomt svigtende tilslutning til at tegne licens i DPF. Da indtægterne herfra er vigtige for at finansiere vort arbejde, har der været nedsat et udvalg til at se på om vi evt. skal ændre på licensstrukturen. Det er ret kompliceret arbejde, så vi har endnu ikke truffet nogle beslutninger om det, og det er en af de opgaver, vi har til gode. Jeg ved, at det er vigtigt at synliggøre, hvad man får for sin licens, så det bliver naturligvis et af fokusområderne. Lige nu har vi i alt 1132 licenser. Sidste år var der 1143 licenser.
En særlig julehilsen til vores sekretariatschef Pernille Toft som fortsat er det nav vi drejer rundt om i DPF, og til vort nyansatte Kenneth Dreyer som vi venter os meget af i årene frem over.

Glædelig jul og godt nytår til alle petanqueinteresserede fra Formanden og bestyrelsen 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies