Information til alle klubber/medlemmer vedr. Turneringsudvalget
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 6/17/2015 3:51:53 PM
Category: General
     

Der har fra bestyrelsens side været kritik af TU’s arbejde, især i forbindelse med opstart af sommerlandsturneringen og afviklingen af første triple rangliste turnering efter Swiss stigesystemet.

Som reaktion på denne utilfredshed har 3 medlemmer af turneringsudvalget valgt at gå af.

Det skal kraftigt understreges, at medlemmernes beslutning om at stoppe i udvalget altså ikke bunder i indbyrdes uoverensstemmelser.

Dette har den konsekvens, at turneringsudvalget i dag kun består af Chalot, som formand.
Bestyrelsen håber naturligvis, at der til repræsentantskabsmødet i efteråret melder sig 3 nye aktive medlemmer, som vil være en del af udviklingen i dansk petanque.

Frem til næste repræsentantskabsmøde vil nogen af udvalgets arbejdsopgaver ligge i andre udvalg.

Dansk Veteran Cup vil blive varetaget af Glenn Bernstein fra BU, og han vil være den person, som al kommunikation vedr. DVC skal gå til.

Ranglisteopdateringerne vil blive varetaget af Eli Nielsen fra TDUU, han vil være den person, som al kommunikation vedr. Ranglisterne skal gå til.

Turneringsudvalget vil stadig have det endelige ansvar for både DVC og Ranglisterne.

Vi håber, at der sidder nogen derude, der kunne tænke sig at være en del af turneringsudvalget, og har du lyst, men har nogle spørgsmål, så kontakt endeligt Chalot.

Med venlig hilsen
DPF Bestyrelsen


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies