Information vedr. Turneringsudvalget
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 6/29/2015 9:49:48 AM
Category: General
     
Kære medlemmer.
Der har den seneste tid været en del debat og personlige henvendelser vedr. årsagen til, at 3 medlemmer i TU har forladt deres post i utide.
Det vil bestyrelsen gerne belyse endnu engang.

Nogle henvendelser fra medlemmer og klubber til enkelte bestyrelsesmedlemmer om kritik af noget af TU´s arbejde, betød at bestyrelsen tog beslutning om, at stille mistillid til TU. Det fik desværre den konsekvens at 3 medlemmer valgte at trække sig fra TU.
Da Chalot nu sidder alene i TU, har hun valgt at overdrage nogle af arbejdsopgaverne til andre udvalg.

Kritikken har Chalot taget til efterretning og er kommet med nogle saglige forslag til forandringer og forbedringer.

I dag er der igen tillid til TU, med krav om at diverse forslag vil blive udført.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Chalot Thomsen


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies