Formandsmøde
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 7/7/2015 1:36:30 PM
Category: General
     

Nedenstående invitation er d. 7/7 2015 sendt til alle klubformænd


Kære Klubformand:


I forbindelse med forbundets nye Frivillighedsstrategi, er det besluttet, at der hvert år skal holdes formandsmøde for alle nye formænd i DPF’s petanqueklubber.
I år er det første gang, dette møde vil finde sted, og derfor har DPF besluttet at invitere alle klubformænd, nye som gamle.

Da det tidligere annoncerede formandsmøde blev aflyst p.g.a. datosammenfald med folketingsvalget, fremsendes hermed som lovet invitation til ny mødedato:

Invitation til Formandsmøde den  26. august kl. 17-21

i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

Dagsorden:

1.  Velkomst ved formanden
2.  Præsentation af deltagerne herunder sekretariatschef og udviklingskonsulent
3.  DPF's organisation og udvalgenes kompetenceområder
4.  Frivillighedsstrategi og muligheder for klubstøtte i øvrigt
5.  Pause med servering af sandwich
6.  Fremvisning af DPF's lokaler og DIF i øvrigt
7.  Drøftelse af aktuelle emner


For de af jer der kommer vest for Storebælt, tilbyder vi at refundere udgift til bro ved fremsendelse af kvittering for broafgift.

Vi håber at rigtigt mange af klubbenes formænd vil deltage.

Tilmelding senest d. 19. august 2015 - klik her. 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies