Kåring af "Årets frivillige" 2015
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 9/14/2015 11:28:36 AM
Category: General
     
Kåring af "Årets frivillige" 2015

Vi vil meget gerne have en stærk og sund frivillighed i dansk petanque både nu og i fremtiden. Det er vigtigt, at der er nogle, der går foran. Det føler vi som forbund, at vi har en forpligtigelse til. Derfor har DPF for knap et år siden lavet en frivillighedsstrategi, og den er vi godt i gang med at udfolde skridt for skridt. 

I august havde vi f.eks. det første formandsmøde, hvor klubbernes formænd havde mulighed for at høre mere om, hvad der rør sig i DPF. Bl.a. se Idrættens Hus og stille spørgsmål til os som politikere og ansatte. De allerfleste aktiviteter sker dog ude hos klubberne med træning, stævner, sociale aktiviteter m.m. 
Vi ved, at der ligger et kæmpe arbejde i at drive klubben i det daglige, og at det hele sker på frivillig basis. Vi vil derfor gerne sætte fokus på de mennesker, som bager kagen til turneringen, ordner banerne, bruger en masse tid som bestyrelsesmedlem eller noget helt andet.
Derfor kårer vi "Årets Frivillige" 2015 på repræsentantskabsmødet i Ringe d. 14. november.

Vi kan dog ikke kåre en person uden indstillinger, og derfor vil vi meget kraftigt opfordre jeres klub til at indstille en person, som har ydet en stor frivillig indsats i netop jeres klub.
Det er lige meget, hvilken opgave det er personen har udført. Det vigtigste er, at I som klub indstiller en person, som gør en forskel med hans eller hendes engagement og indsats for klubben. Sammen med indstillingen, vil vi meget gerne have jeres begrundelse for, at netop denne person har fortjent kåringen som ”Årets frivillige" 2015.

Med titlen som "Årets Frivillige" følger en frivillighedsnål og en vandrepokal, som kan stilles i klubben.

Deadline for indstilling af ”Årets frivillige 2015” er d. 25. okt. 2015. Indstillingen sendes til sekretariatet 

Lars Friis
Formand - DPF


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies