Formanden informerer september 2015
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 9/21/2015 11:06:16 AM
Category: General
     

Det er snart tid til det årlige repræsentantskabsmøde. Nogle gange møder jeg udtrykket som I og vi om forbundet og klubberne. Som om der skulle være et modsætningsforhold mellem forbundet og klubberne. Efter min opfattelse kan det ikke være mere forkert. Klubberne ejer jo forbundet. Uden klubberne intet DPF. Og i øvrigt intet DIF uden forbundene. Tingene hænger jo sammen. Klubberne vælger repræsentanter til at træffe nogle beslutninger på deres vegne. Og de beslutninger, bør der naturligvis være opbakning til i klubberne. Ellers har de valgt de forkerte repræsentanter, og de må vælge nogle andre. Sådan må det naturligvis være. 
Til repræsentantskabsmødet den 14. november i Midtfyn skal vi bruge tre nye bestyrelsesmedlemmer. Heraf også helst en næstformand. I bestyrelsen foreslår vi nok at ændre lidt på bestyrelsessammensætningen, så den fremover også kommer til at bestå af en PR- og Kommunikationskoordinator, samt en Frivillighedsansvarlig. Denne ændring på bekostning af Breddeudvalgsformanden, Ungdomsudvalgsformanden og Formanden for Informations- og sponsorudvalget. Bestyrelsen skal endeligt færdigbehandle forslaget til behandling på repræsentantskabsmødet. Men hvis du kunne tænke dig at gøre en indsats i DPF på bestyrelsesniveau, eller på anden vis, så er du mere en velkommen til at kontakte mig.
Ranglisteturneringerne
Ranglisteturneringerne har i år været afholdt under nye vilkår. Der blev spillet på tid efter sweizersystemet. Efter lidt udfordringer i starten, er det min fornemmelse at selve turneringsformen er blevet overvejende positivt modtaget. Der er absolut nogle der er imod. Det er jeg klar over. Jeg mener også, at der kan foretages nogle få justeringer til næste år. Men grundlæggende mener jeg ikke, at der er grund til voldsomme ændringer. Måske er fem kvarter lidt for lang tid. Der efterspørges også en ændret afslutning på turneringen. Men det vil det kommende TU komme med en vurdering af i god tid inden sæsonstart, så vi kan nå at få det drøftet i bestyrelsen, inden vi ruller det ud. Det er vigtigt at de store beslutninger om ændringer forankres og bakkes op i bestyrelsen. Et udvalg skal ikke stå alene med disse beslutninger.
Første formandsmøde
12 formænd for DPF klubber mødte d. 26. aug. op i Idrættens Hus i Brøndby til første formandsmøde inden for frivillighedsstrategien. De fik lejlighed til at høre om det "daglige arbejde" fra formanden og udvalgsformændene. Sekretariatet og udviklingskonsulenten berettede ligeledes om deres opgaver. Naturligvis målrettet hvad de kan støtte op om klubberne med. Ud over en besigtigelse af DPF’s lokaler blev der også lejlighed til at generel drøftelse af holdningen om dette og hint fra formændene. Er super fin drøftelse, hvor der både blev byttet holdninger og fundet enighed. En rigtig fin eftermiddag og aften.
AL Bank Sommerlandsturneringen
Så nåede vi til enden for AL bank Sommerlandsturneringen for 2015. Det var samtidig 25. gang den blev gennemført. Ung i alder, men gammel når det gælder petanque i Danmark.  Jeg synes, at TU og Chalot Tannie Thomsen skal roses for planlægningen og gennemførelsen af turneringen. Det er jo i virkeligheden gået ganske gnidningsløst. Et bevis for at forberedelsen har været i orden. Stor tak til både Stokkemarkes og Hedebos frivillige som støttede op om afslutningsweekenderne på en super fin måde. Naturligvis også tillykke til Hedebo med Danmarksmesterskabet for 7. år i træk. Og for første gang gik ubesejret gennem hele turneringen. Super flot. Vi ses i Hedebo igen til næste år i september.
Nations Veteran Cup
I weekenden d. 5.-6 sept. afholdt eliteudvalget og deres arbejdsgruppe Nations Veteran Cup i Hvidovre. 8 nationer var samlet med i alt 16 tripler. Danmark deltog med fire hold. De frivillige i Hvidovre leverede nogle vidunderlige rammer for turneringen. Finland vandt - næste overlegent. Der var OK at vi som værter ikke løb med sejrene. Der blev spillet på tid. 50 min og runden færdig. Kun få kampe blev færdigspillet. Men der skulle gennemføres 10 kampe, så der var høj aktivitet. Og ingen udtrykte utilfredshed. Der er ikke mange internationale udfordringer for veteraner, og der er vigtigt, at vores allerstørste medlemsgruppe har noget at kvalificere sig til. Som formand er jeg meget stolt af, at vi Danmark kan levere et arrangement på dette niveau. Hvidovres frivillige med Finn Rugaard i spidsen leverede en kæmpe indsats over alle to-tre dage. Jeg håber, at de er klar igen til næste år. Jeg er i hvert fald. Forhåbentligt sammen med de mange tilskuere der fandt forbi Hvidovres baner.
Årets frivillige
Som det fleste forhåbentligt har bemærket kårer vi "Årets Frivillige" på repræsentantskabsmødet d. 14. nov. 2015. Det besluttede vi i forbindelse med vedtagelsen af vores frivillighedsstrategi lige efter seneste rep-møde. Frivilligheden skal være i fokus. Uden frivillige sker der jo ingenting i klubberne. I DPF opfordrer vi til at alle klubber vælger en "frivillighedsansvarlig" ind i bestyrelsen. En person hvis opgave det bliver, blandt andet at skabe gode vilkår for alle frivillige i klubben. En anden opgave er at holde udkig efter talenter til at træde ind i bestyrelsen når de gamle træder ud. Altså for at sikre kontinuiteten. For at signalere, at vi mener det "alvorligt" stiller DPF bestyrelsen i år selv forslag om at vælge en frivillighedsansvarlig som medlem af DPF bestyrelsen. Jeg vil gerne understrege, at vi som sådan ikke mangler frivillige i de fleste klubber. Når der er arrangementer, virker det som om der er masser af opbakning. Og det er jo dejligt. Men ofte er det svært at skaffe bestyrelsesmedlemmer. Jeg hører da også fra nogle klubformænd, at det kan være svært at finde sin afløser.
Hedebo og KPK
Jeg havde fornøjelsen af at deltage i både Hedebo Open og København Åben. Jeg synes, at det var en stor oplevelse for mig at deltage i begge turneringer. Flere hundrede hold deltog i turneringerne, og begge steder blev der leveret både turneringsledelse og logistisk støtte af høj kvalitet. Jeg glæder mig til at vende tilbage begge arrangementer næste år. Stor ros til både Hedebo og KPK for igen og igen at magte opgaven, og skaffe de mange frivillige. Uden dem var det jo ikke muligt.
1-2 træner
Uddannelsen af trænere i petanque har været et aktuelt emne i længere tid. Den tilhørende app blev rullet ud god tid i forvejen. Efter ansættelsen af Kenneth Dreyer som udviklingskonsulent er det endeligt blevet sparket i gang. Der har kørt et par kurser med fin tilslutning. Kurset har efterfølgende fået en meget fin evaluering af deltagerne.  Vi tilbyder nu igen to 1-2 trænerkurser i oktober.
Ikke mere NM
Vi er i DPF bestyrelsen enige om, at EM og VM er det vigtigste for os. Vi er er påbegyndt drøftelserne af næste års budget, og vi ved, at det er nødvendigt at prioritere. Derfor har vi besluttet ikke længere at deltage i NM. Denne beslutning at allerede meddelt de øvrige nordiske lande.
Det er allerede er besluttet, at VM i single bliver fast hvert andet år fremover, og alting tyder på, at også EM i single bliver indført allerede fra næste år. 

Formand for DPF Lars Friis


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies