Vil du være vores første frivillig-ansvarlig?
Organisation: DPF - CMS
Published by: Kenneth Dreyer
Date: 10/6/2015 9:52:29 AM
Category: General
     
Jobopslag (redigeret)

Bliv frivillig-ansvarlig i DPF bestyrelsen

Vær med til at styrke dansk petanque som frivillig-ansvarlig. DPF stiller nu forslag om en post i bestyrelsen, hvor du har muligheden for at give hele grundlaget for vores petanqueaktiviteter et løft. Som frivillig-ansvarlig skal/kan du:
-Støtte op om de frivillige opgaver i forbundet
-Skabe rammer for at de frivilliges arbejde i forbundet bliver tilgodeset og påskønnet
-Skabe et overblik over de frivillige opgaver i løbet af et år
-Samarbejde med udviklingskonsulenten om de opgaver der berører frivillighed
-Holde øje med talenter til DPF’s bestyrelse og udvalg
-Udveksle ideer og støtte op om den øvrige bestyrelse
Kvalifikationer:
-Kan lide at samarbejde med andre mennesker om forskellige typer opgaver
-Være en motivator
-Kan skabe overblik

Skønnet tidsforbrug:
-Deltage i ca. 8 bestyrelsesmøder om året
-Indsats efter eger valg og behov i Petanque Danmarks aktiviteter
-Opgaver med organisation og koordination med andre frivillige 
-Deltage på repræsentantsskabsmødet
-Deltage i bestyrelsesseminar
Varighed:
Posten som frivillig-ansvarlig vælges for i en periode på 2 år.
Posten er ulønnet.

Kontaktperson hvis du vil vide mere:
Lars Friis 22719599


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies