Dirigentens efterfølgende bemærkninger i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 14.11.2015
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 11/18/2015 10:47:56 AM
Category: General
     

Dirigentens efterfølgende bemærkninger i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 14.11.2015.

Ad skriftlig afstemning, vedtægternes § 7.8. :

”Dirigenten skal anordne skriftlig afstemning, såfremt 5 stemmeberettigede fremsætter begæring herom”.

5 stemmeberettigede skal tolkes som fem foreninger, ikke som en klub med fem stemmer. Det fremgår i § 7.2. hvad ”en” stemmeberettigetenhed er = en forening, der kan have to – tre eller flere stemmer. Dirigenten beklager fejltagelsen.

Ad. afstemningen vedr. budgetforslaget for 2016.

Sagen: En klub foreslog budgettet ændret, således godtgørelse vedr. konto 21000:”SLT Fællesudgifter og brotakst” sættes op med 10.000 kroner fra 75.000 til 85.000.
Der var ikke andre ændringsforslag.

Forslaget sættes til afstemning, det falder, hvorefter jeg, som dirigent, slår fast, dermed er bestyrelsens budgetforslag indirekte vedtaget. Der var altså ikke tale om nogen konsekvens af ændringsforslaget som nedlæggelse eller udvidelse af en aktivitet, alene et ønske om at ændre et talbudgetmæssigt.

Nogle klubrepræsentanter mente, at når ændringsforslaget var faldet, så skulle der igen stemmes om det fremlagte budget, hvilket altså jeg, dirigenten, ikke mente, da der som nævnt ikke var fremkommet andre ændringsforslag.
Jeg lovede at undersøge om forløbet af afstemningen var korrekt gennemført.

Jeg har spurgt landsretssagfører Jørgen Aage Simonsen, der et utal af år har været idrætsleder bl.a. medlem af hovedbestyrelsen i Frederiksberg Idræts-Union 1959-79, formand for Københavns Atletikforbund 1970-76, medlem af Dansk Atletikforbunds bestyrelse og formand for forbundets Amatør- og Ordensudvalg en årrække (Appeludvalg hedder det nu om dage). Indvalgt i DIF/DOKs bestyrelse 1991-1999, medlem af Københavns Idrætsanlægsbestyrelse en periode. I hans CV er også nævnt: ”Han har i mange år været en meget benyttet dirigent ved forskellige (idræts)forbundsrepræsentantskabsmøder”.

Jeg kan oplyse, at Jørgen Aage Simonsen, efter min beskrivelse ovenfor og orientering om vedtægternes § 7. stk. 1. punkt 6 og § 7. stk. 5., er af den opfattelse, at punktet er behandlet lovligt.  

Lars Juul


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies