Formandens julehilsen
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 12/14/2015 3:16:05 PM
Category: General
     
Formandens julehilsen.Julen står for døren.
For mange af os, er der nu mange andre opgaver på dagsordenen end lige petanque. Og det er vel meget godt. En pause med spillet omkring juletid, giver mere appetit på petanque, når vi stille og roligt går i gang med sæsonen igen.
Men nogle få kan slet ikke på nok af petanque, og julen er blot en undskyldning for at få mere hygge ind i petanque. Og petanquearrangementer er der jo nok af året rundt - også i julen. Det er dejligt med mange tilbud så alle behov for petanque kan dækkes.

Repræsentantskabsmødet for 2015 er overstået. Fire bestyrelsesmedlemmer gik af. Vi fik valgt en ny. Nemlig Robert Kristiansen som ny næstformand. Velkommen til ham. Jeg er sikker på at vi nok skal få et godt samarbejde.

To pladser blev desværre ikke besat. Posten som Frivilligansvarlig var en af de ubesatte poster. Posten som Frivilligansvarlig er en nyoprettet post som har fokus på at skabe gode vilkår for DPF’s frivillige.
Personen skal arbejde med at finde nye frivillige til DPF's arbejde, samt være ansvarlig for den daglige kontakt til udviklingskonsulenten. Jeg er glad for at kunne fortælle at næstformanden har påtaget sig opgaven.

Også posten som PR & Kommunikationskoordinator blev ikke besat. Denne post har ansvar for diverse kommunikation såvel internt som eksternt. Herunder Facebook og rapportering fra diverse turneringer og arrangementer, samt pressemeddelelser fra diverse kommende og afholdte arrangementer. Også ansvar for tegning af nye sponsorkontrakter og kontakten til sponsorer ligger her. Den PR & kommunikationsansvarlige danner sit egen eller sine egne arbejdsgrupper til udførelse af opgaverne herunder streaming af arrangementer m.v., rapportering fra diverse turneringer og arrangementer osv.
Vores kasserer Mette Ryberg har påtaget sig ansvaret for vedligeholdelsen af sponsorkontrakterne, og jeg selv vil tage mig af PR og kommunikation i samarbejde med Pernille Toft og Kenneth Dreyer.

Der blev også valgt et næsten nyt turneringsudvalg. Det bliver spændende at se om der bliver lavet om på turneringsformerne i 2016.
Sidste år blev der indført spil på tid. Det blev modtaget godt, så det er mit håb at det ikke bliver lavet om igen.
Formændene for Eliteudvalget, Dommerudvalget og Turneringsudvalget har evalueret på ranglisteturneringerne i 2015 og var enige om at tiden fremover kan sættes til 60 min i stedet for de nuværende 75 min. Det er mit håb at det også falder i god jord.
Det er dog også aftalt, at større ændringer i turneringerne skal godkendes af bestyrelsen.

I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Lars Friis 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies