DPF er også et Eliteforbund
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 2/5/2016 9:54:24 AM
Category: General
     
Til repræsentantskabsmødet i 2015 tillod jeg mig at postulere, at Dansk Petanque forbund også er et Eliteforbund.
Det er faldet flere for brystet. Både på mødet, men også efterfølgende. Det undrer mig lidt. Jeg ved jo, hvordan medlemmerne følger landsholdet, og er stolte af når vi kommer hjem med medaljer eller et godt resultat. Jeg ved jo, hvor stolte man er i klubberne, når man kommer hjem med medaljer fra DM, og sejre i ranglisteturneringerne. Det alene burde være nok til, at man generelt kan identificere sig med at DPF satser på eliten. For DPF er også et eliteforbund. Det ligger helt fast. Elitearbejde er en del af vores DNA. Som forbund under DIF er det en del af forpligtigelsen, at vi satser helhjertet på eliten og arbejder med talentarbejdet, for at modtage vores årlige tilskud på ca. 1,1 mill. Vi vælger naturligvis selv, hvordan vi arbejder med eliten. Men det er ikke et valg, om vi ønsker at have en elite eller ej. Det er simpelthen en betingelse for at være med i DIF Familien. Vi kan ikke vælge at lade være. Og det vil vi da i øvrigt heller ikke.

DPFs elitearbejde kan ikke lykkes uden at det også er et Breddeforbund.  Uden bredde intet DPF. Jeg mener grundlæggende, at det er nøjagtigt de samme krav, der stilles til spillerne, uanset om man er DPF Bredde eller DPF Elite - blot på forskellige niveauer. Og jeg mener faktisk også, at det er de samme krav spillerne stiller til DPF, uanset om vi er Bredde- eller Elitespillere - nemlig:

Vi spiller for at vinde - altid

Vi træner for at blive bedre - så kan vi vinde mere

Vi arbejder for at udvikle vores spil - måske ved at møde og se eliten spille

Vi ønsker at spille - og at der dømmes - efter internationalt anerkendte regler

For at rekruttere og fastholde en Elite, er det nødvendigt at have en Bredde. Jo større Bredde, jo større og bedre Elite får vi. For at eliten kan blive bedre, er det også nødvendigt, at vi arbejder seriøst med vore talenter. Elite- og talentarbejde er ikke gratis, men som nævnt er tilskuddet fra DIF i høj grad målrettet arbejdet med eliten og talenterne.

Det er min opfattelse at alle DPFs medlemmer, såvel Elite- som Breddespillere, har stor gavn af hver en krone vi lægger i elite og talentarbejdet. Det bør være tydeligt i et forbund som vores, hvor Eliten og Bredden mødes i stort set alle turneringssammenhænge hver eneste weekend. Det vil sige, at alle bestræbelser på at udvikle vores turneringsformer både tilgodeser Breddespillere og Elitespillere.

Til gavn for ALLE DPFs medlemmer gør vi endvidere følgende:

Vi forsøger at udvikle holdledere - for at optimere holdets samlede præstation

Vi tilbyder en professionel administration - der også har forstand på petanque

Vi uddanner dommere - som kender de internationale regler til bunds

og sidst - men ikke mindst -

Vi tilbyder klubberne hjælp fra en professionel udviklingskonsulent


Lars Friis
Formand for Dansk Petanque Forbund 


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies