|
  
Udtræden af ranglisteturneringer
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 5/30/2016 11:33:44 AM
Category: General
     
Som man har kunne følge på Facebook, har der i foråret været et par tilfælde, hvor tripler af den ene eller anden grund har trukket sig under vejs i en ranglisteturnering. Det har der været givet udtryk for mange holdninger til. Bestyrelsen i DPF har derfor drøftet emnet på seneste bestyrelsesmøde d. 25. maj 2016.

Bestyrelsen er enige om at:

 
Opfordre til at man som udgangspunkt altid gennemfører de turneringer man tilmelder sig.
 
Sygdom eller skader er altid en gyldig grund til at trække sig ud af en turnering.

Hvis et hold trækker sig fra en ranglisteturnering uanset grund, mister holdet retten til at optjene ranglistepoint i den pågældende turnering.
 
Hvis et hold trækker sig fra en ranglisteturnering uanset grund, mister holdet retten til eventuelle præmier/præmiepenge.

 
Ved mistanke om usportslig optræden er det altid dommeren, der afgør om dette er tilfældet.


Chalot (TU) sørger for at udarbejde retningslinjer efter ovenstående principper og at få dem indskrevet i klubmappen

Beslutningen betyder, at der ikke bliver nogen form for sanktioner mod de spillere/hold, der tidligere på året har trukket sig fra ranglisteturneringer. Det betyder også, at der stilles krav til dommerne om større opmærksomhed på dette emne i fremtiden.
Bestyrelsen håber at udtalelsen/beslutningen kan vinde bred tilslutning og opbakning i medlemskredsen.

Venlig hilsen Formanden


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies