Formandens nyhedsbrev Sommer 2016
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 7/6/2016 6:04:58 PM
Category: General
     

Formandens nyhedsbrev Sommer 2016

DM 2016
DM er veloverstået. 437 deltagende hold. Ny rekord så langt vi kan spore tilbage. En stor tak til Vestfyn støttet op af de mange frivillige fra Odense, Horsens, Føvling, Bøgeskov, Læborg og Brabrand. Det var et fantastisk arrangement som I kan være stolte af. Også en tak til TU for et vel gennemført DM. Jeg kommer meget gerne tilbage (snart).
Jeg håber, at rigtig mange af jer kiggede med på vores Facebook streaming af mange af kampene. De kan endnu ses på DPFs Facebook side. Her er lidt tal for vore side for DM ugen. Vi lagde 54 nye videoer op på Facebook. 1802 forskellige mennesker har set dem og med delinger er de nået ud til ca. 20.000. Vi har samtidigt fået 32 nye venner. 

Strategisk økonomi
DIF og alle forbundene har besluttet at vores økonomi i fremtiden skal udregnes efter vores strategi og planer, i stedet som tidligere, hvad vi har gennemført og præsteret at turneringer og mesterskaber i både DK og i udlandet. Det bliver spændende, og jeg håber at få hjælp af jer alle der ude i petanquedanmark, så vil kan få lavet nogle gode strategier. Det bliver vi afhængige af i fremtiden.

Samarbejde med DGI
I DPF har vi nu afholdt 4-5 møder med DGI. Både med politikere og embedsmænd. Vi samarbejder pt. om klubudvikling, træning, modtagelse af nye potentielle medlemmer og spillere, samt koordination af "interessante datoer". Det er allerede aftalt, at vi IKKE holder DM 2017 samtidigt med DGI landsstævnet, men først ugen efter. Det er tanken, at vi holder kontakten ved lige og samarbejder, der hvor det giver mening.

Nations Veteran Cup
D. 3-4. sept. afholdes for anden gang Nations Veteran Cup (NVC) i Hvidovre. Der deltager 7 lande med i alt 16 hold. Danmark deltager med hele veteranlandsholdstruppens 12 spillere. Sidste år vandt Finland. Jeg håber at rigtig mange af jer kommer forbi og hepper på vores spillere.

Repræsentantskabsmøde
Årets rep-møde afholdes d. 12/11 i Karlslunde. Med planlægningen af den kommende strategiaftale med DIF kan der blive nok at tale om. For at sikre forankringen af strategierne, bliver det også nødvendigt at ændre på DPF reglementer i forhold til udvalgene. Der kommer nok også et forslag fra bestyrelsen til yderligere at reducere bestyrelsen med et medlem, og placere ansvaret for det frivilligheden hos næstformanden, så bestyrelsen fremover består at syv medlemmer.

Formandsmøde
I lighed med sidste år inviterer vi igen til "eksklusivt formandsmøde" i Idrættens Hus. Denne gang lørdag d. 8. okt. kl. 11.00. Så burde langt de fleste formænd en chance for at deltage. Her vil formændene kunne se DPFs nye lokaler, høre om Pernille Tofts og Kenneth Dreyers funktioner og bestyrelsens arbejdsområder. En drøftelse om status på strategiaftalerne med DIF vil også med garanti blive drøftet. Sidste år deltog 12 formænd til er meget informativt møde med en god dialog.

Rekruttering af frivillige til forbundsarbejde
I bestyrelsen har vi indgået et samarbejde med DIF om et pilotprojekt for at skaffe frivillige til forbundsarbejde. Vi mangler en "PR og Kommunikationskoordinator" til bestyrelsen. Posten er vakant. Jeg har derfor påtaget mig opgaven i år, men håber at vi kan få valgt en person til rep-mødet. Arbejdet med DIF skal munde ud i et form for "jobopslag" som gerne skulle resulter i et nyt bestyrelsesmedlem med de rette kvalifikationer til DPF.

EM og VM
I det kommende efterår skal vore landshold deltage i i alt 6 mesterskaber.
9--11. sept. EM triple kvinder i Slovakiet
30. sep.-2. okt. U23 triple Spanien
18.-20. okt. EM triple veteraner i Monaco.
27.-30. okt. EM triple juniorer i Monaco
4.-6. nov. EM single mænd og kvinder i Frankrig
1.-4. dec. VM herrer Triple på Madagaskar.
Jeg håber naturligvis, at nogle af holdene kommer hjem med medaljer. Det er også mit håb, at delegationerne får mulighed for at streame kampene direkte, så vi alle kan følge med herhjemme.
Samtidigt med EM for kvinder i Slovakiet, skal der vælges en del nye bestyrelsesmedlemmer til vores europæiske forbund CEP’s bestyrelse. DPF har opstillet Eliteudvalgets formand Henrik Toft, og håber naturligvis meget, at han bliver valgt.

Ny plakat med de ti regler
Vi har fået den kendte tegner og petanquespiller Lars Refn til at tegne en ny plakat med de ti regler. Plakaten kunne se til DM i Middelfart her i weekenden. Den er blevet trykt i A1 længde og kan købes i DPFs webshop for kr. 50,00. Vi synes, at den er blevet hammerflot.

Ros til debatter på FB
Afslutningsvis vil jeg gerne kvittere for den sobre tone, der benyttes i debatterne på Facebook. Det er dejligt at se, at alle har respekt for hinandens holdninger. Jeg synes, at der giver en god debat, og I kan godt regne med, at jeg følger med med stor interesse, når jeg ellers ser dem. Ind imellem kommer der absolut guldkorn, som jeg kan bruge i mit arbejde som formand. Som jeg gerne siger "hellere stjæle en god ide, end at få en dårlig selv".

Med ønsket om en rigtig god sommer til alle landets petanquespillere
Lars Friis


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies