Afgørelser fra Ordens- og Amatør Udvalget
Organisation: DPF - CMS
Published by: DPF
Date: 1/12/2012 12:30:18 PM
Category: General
     
Ordens og Amatør Udvalget har færdigbehandlet klage fra Københavns Petanque Klub vedrørende udelukkelse af udenlandske spillere til Veteran Kvalifikation, samt klage fra Jørgen Slot over fejlagtig seedning i forbindelse med DM 2011.
Udvalget har givet begge klagere medhold i deres klage. Afgørelserne kan læses her:
 
I forbindelse med klagen over fejlagtig seedning, følger forbundet naturligvis udvalgets indstilling og vil fremover bestræbe sig på, at både invitation og regler for DM i klubmappen formuleres således, at misforståelser fremadrettet undgås.
 Omkring diskvalifikationen af veteranhold, har formanden for Dansk Petanque Forbund undskyldt diskvalifikationen overfor den berørte klub.
 Holdet kan dog ikke sættes ind i turneringen igen, da forbundet er underlagt DIF’s regler, og fordi turneringen i gang.
 Forbundet har taget Ordens og Amatør Udvalgets anbefalinger til efterretning, og vil sørge for, at reglerne for deltagelse på landshold (herunder krav om dansk statsborgerskab) skrives ind i klubmappen, så alle klubber og spillere har mulighed for at orientere sig herom.


 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies