Formandsmøde den 16. oktober 2016
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 9/7/2016 3:15:47 PM
Category: General
     
Forbundet har i dag udsendt invitation til Formandsmøde for alle formænd for DPF´s medlemsklubber.

Invitationen kan læses her:
-------------------------------------------------------------------------------------

Invitation til Formandsmøde

Kære Klubformand

I lighed med sidste år inviterer Dansk Petanque Forbundformændene for vores medlemsklubber til formandsmøde i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

 

I år afholdes mødet den 16. oktober kl. 11-15

 

Dagsorden:

 

1.                     Velkomst ved formanden

2.                     Præsentation af deltagerne

3.                     Sekretariatets opgaver

4.                     Hvordan kan klubberne bruge udviklingskonsulenten

5.                     Strategiaftaler og DIF’s nye økonomiskestøttestruktur

6.                     Pause med servering af sandwich

7.                     Fremvisning af DPF's lokaler og Idrættens Hus i øvrigt

8.                     Drøftelse af aktuelle emner

 

 

  

For de af jer der kommer vest for Storebælt, tilbyder vi at refundere udgift til bro ved fremsendelse af kvittering for broafgift.

Vi håber at rigtigt mange af klubbernes formænd vil deltage.

Tilmelding via hjemmesiden på Petanque/Tilmeldingereller på mail til sekretariatet dpf@petanque.dksenest d. 8. oktober 2016 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies