Invitation til Formandsmøde
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 7/4/2017 12:54:24 PM
Category: General
     
Dansk Petanque Forbund har i dag udsendt invitation til formandsmøde til medlemsklubberne.

Invitationen kan læses her:

  Invitation til Formandsmøde

 

Kære Klubformand:

 

I lighed med tidligere år inviterer Dansk Petanque Forbund formændene for vores medlemsklubber til formandsmøde i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

I år afholdes mødet onsdag den 23. august kl. 18-21

Dagsorden:

• Velkomst ved formanden


• Præsentation af deltagerne


• Sekretariatets opgaver


• Udviklingskonsulentens opgaver


• Strategiaftaler og DIF’s nye økonomiske støttestruktur


• Pause med servering af sandwich


• Fremvisning af DPF's lokaler og Idrættens Hus i øvrigt – alt efter ønske og behov


• Drøftelse af aktuelle emner – (Bestyrelsesmedlem mangler, Licensstruktur (finansiering), Samarbejde med DGI – evt. fælles turneringsstruktur).

 

For de af jer der kommer vest for Storebælt, tilbyder vi at refundere udgift til bro ved fremsendelse af kvittering for broafgift.

Vi håber at rigtigt mange af klubbernes formænd vil deltage.

 

Tilmelding via hjemmesiden på Petanque/Tilmeldingereller på mail til sekretariatet dpf@petanque.dksenest d. 14. august 2017

 

Med venlig Hilsen

Lars Friis
Formand for Dansk Petanque Forbund 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies