TU's forklaring på placeringerne ved lighed
Organisation: DPF - CMS
Published by: TU
Date: 8/31/2012 3:29:52 PM
Category: General
     

 TU's forklaring på placeringerne ved lighed

Efter det har vist sig, at nogle har misfortolket TU’s beskrivelse af hvordan man udregner ved lighed i point i Sommerlandsturneringen, vil vi gerne understrege hvordan det gøres i SLT.

1. point
2. score difference + -
3. indbyrdes kamp
4. tælle spillede kugler
5. indlæg til gris

Denne måde at udregne placeringerne på er brugt og benyttet system gennem mange år - ikke kun i DPF - men generelt i forskellige holdspil.
TU erkender, at ordvalget kan misforstås og vil se nærmere på det når klubmappen skal tilrettes.
De resultater som står på www.petanqueportalen.dk  er de rigtige.

Venlig Hilsen, Turneringsudvalget, Chalot Tannie Thomsen / Torben Skalshøj / Einar Stærk 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies