ER DU DANSK PETANQUE FORBUNDS NYE KASSERER?
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 4/17/2018 12:00:20 PM
Category: General
     

Vores kasserer Mette Ryberg har valgt ikke at lade sig genopstille ved repræsentantskabsmødet i november.

Derfor søger vi nu en ny kasserer, der har lyst og kræfter til at påtage sig opgaven.

Mette har udarbejdet en oversigt over de opgaver der følger med posten:

Hvad indebærer det at være kasserer?

  • Som kasserer er man en del af Dansk Petanque Forbunds bestyrelse og udgør sammen med formanden og næstformanden Forretningsudvalget (FU).

  • Kassereren deltager i FU-møder og bestyrelsesmøder.

  • Til hvert FU- og bestyrelsesmødet informerer kassereren om likviditeten samt budget/regnskabsmæssige relevante informationer.

  • Kassereren konterer alle bilag med kontonummer og sender videre til DIF, som betaler og bogfører.

  • Op til repræsentantskabsmødet er FUs, men især kassererens, hovedopgave at opstille budget for det kommende år, med input fra bestyrelsen og de forskellige udvalg.

  • Ved repræsentantskabsmødet fremlægger kassereren seneste års regnskab samt det kommende års budget, begge godkendes ved afstemning.

  • Kassereren deltager som udgangspunkt ved DIF’s budgetmøde samt årsmøde.

  • Det er også kassererens opgave at sende opkrævninger til klubber/spillere i forbindelse med egenbetaling, regninger eller bøder. Dog ikke klubkontingent.

  • Kassereren har kontakten til løn og økonomi i DIF.


Hvis du er interesseret i posten, eller kender nogen, der ville være interesseret i at stille op - eller har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da sekretariatet på pto@petanque.dk eller Mette Ryberg på metteryberg@hotmail.com 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies