|
  
Rekrutteringsprojekt 35-59-årige
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 6/18/2018 1:13:36 PM
Category: Udviklingskonsulent, Forside - Udvalg
     

Vil I have nye medlemmer til jeres petanqueklub?

Styrk jeres klub og tiltræk flere medlemmer til klubben. Deltag i et samarbejde med DPF om at udvikle klubben og tiltrække flere medlemmer.

Dansk Petanque Forbund vil gerne indgå i et samarbejde med jeres klub for at tiltrække flere 35-59-årige medlemmer og måske som bonus flere børn og unge.

Spændende aktiviteter for nye spillere

DPF har nedsat en arbejdsgruppe, som udvikler gode forslagtil aktiviteter, så klubben ret hurtigt kan komme i gang med at skabe en masse attraktive petanquetilbud til familier, firmaer eller nogle helt tredje målgrupper.

Synliggørelse og opfølgning

Nogle af de vigtigste faktorer for at lykkes er for det første at synliggøre og promovere jeres aktiviteter for de rigtige mennesker på de rigtige steder. For det andet er det at fastholde interessen for petanquespillet hos deltagerne. Dette vil udviklingskonsulenten gerne hjælpe jer med at få gjort bedst muligt.

Hvad skal klubben gøre?

Hvis jeres klub ønsker at være med, skal I kontakte udviklingskonsulenten. Derefter afholder vi et møde, hvor vi finder ud af, hvad I ønsker af forløbet, og hvordan I forbereder klubben bedst muligt på at gennemføre aktiviteterne og tage imod kommende medlemmer.

Vi gennemfører i første omgang kun projektet med 4 klubber i 2019, så hvis I ønsker at deltage, skal jeres klub give tilbagemelding til udviklingskonsulenten senest d. 1. september 2018.
DPF vil i september 2018 udpege de 4 klubber, som vi laver samarbejde med i første omgang.

Kontakt udviklingskonsulenten og tag en snak om muligheden for at indgå i et forløb.

 


Med venlig hilsen

Udviklingskonsulent Kenneth Dreyer

Mobil: 21 63 24 45

Mail: udviklingskonsulent@petanque.dk
 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies