Kasserer søges til Dansk Petanque Forbund
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 6/28/2018 1:57:43 PM
Category: General
     

Kasserer søges til Dansk Petanque Forbund


Dansk Petanque Forbund (DPF) er midt i en spændende udvikling. Vi er godt i gang med udmøntningen af den strategiaftale, vi har indgået med DIF, om at rekruttere flere medlemmer i aldersgruppen 35-59 år, om et mere integreret samarbejde med DGI for at skabe bedre tilbud og muligheder for petanquesporten i Danmark, og om at styrke talentarbejdet gennem uddannelse, bedre træningsmiljøer og turneringsstruktur.


Hvis du kunne tænke dig at være med i denne spændende udviklingsproces og sikre, at vi holder fuldstændig styr på vores økonomi undervejs, så bliv kasserer i Dansk Petanque Forbund.

DPF har brændende brug for
Vores nye kasserer vil have ansvaret for forbundets økonomi i samarbejde med løn og økonomi i DIF, herunder at:
 • Kontere alle bilag med kontonummer og videresende til DIF, som betaler og bogfører.
 • Holde den løbende kontakt til løn og økonomi i DIF.
 • Udsende opkrævninger til klubber/spillere i forbindelse med egenbetaling, regninger eller bøder. (Dog ikke klubkontingent.)
 • Informere løbende om DPF’s likviditet og andre budget-/regnskabsmæssige relevante informationer.
 • Sammen med FU at opstille budget for det kommende år inden repræsentantskabsmødet på baggrund af input fra bestyrelsen og de forskellige udvalg.
 • Fremlægge seneste års regnskab og det kommende års budget (begge godkendes ved afstemning) ved DPF’s årlige repræsentantskabsmøde.
 • Deltage ved DIF’s årlige budgetmøde samt årsmøde.

Som vores nye kasserer udgør du sammen med formanden og næstformanden DPF’s Forretningsudvalg (FU), og du bliver også en del af DPF’s bestyrelse. Du vil årligt skulle deltage i 7-8 forretningsudvalgsmøder og 7-8 bestyrelsesmøder, som ofte vil ligge i forlængelse af hinanden.

DPF tilbyder 
Til gengæld tilbyder vi dig en unik mulighed for:
 • At præge forbundets udvikling og petanque-sportens udbredelse i Danmark
 • At sætte dine faglige kompetencer økonomi, budgettering og regnskab i spil i en frivillig kontekst, hvor den værdsættes af andre frivillige
 • At blive en del af et fællesskab med en hyggelig og uformel omgangstone
 • Adgang til at netværke med ansatte og frivillige fra andre specialforbund i DIF og fra DGI Petanque
 • At gøre en vigtig forskel – for andre, dig selv og sporten – gennem kassererarbejdet 

Ansøgningsfrist: 17. september
Send din ansøgning + CV til sekretariatschef, Pernille Toft, på dpf@petanque.dk senest d. 17. september 2018. Efter udvælgelsen vil bestyrelsen indstille dig til valg på repræsentantskabsmødet d. 18. nov. 2018, hvor valget vil foregå som en demokratisk proces.

For mere information om kassererposten
Kontakt venligst Forbundsformand, Lars Friis på 22 71 95 99 eller friis@ledoeje.dk

Kort om Dansk Petanque Forbund
Petanquespillet blev organiseret i Danmark ved stiftelsen af Dansk Petanque Forbund den 1. marts 1986 - og har i dag en moderne og velfungerende organisation med en række udvalg, der varetager såvel bredde- som eliteinteresser for både juniorer og seniorer. Dansk Petanque Forbund, der har hovedsæde i Brøndby, organiserer i dag 3.218 medlemmer, som dyrker petanque i 70 foreninger rundt om i Danmark.


Attachments

 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies