Hvad er et klubbesøg?
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 10/23/2013 9:08:53 AM
Category: General
     
Hvad er et klubbesøg?

En væsentlig del af Dansk Petanque Forbunds konsulentarbejde består i, at Dansk Petanque Forbund holder en løbende kontakt til medlemsklubberne. Det sker blandt andet ved såkaldte klubbesøg.
Et klubbesøg er et møde mellem bestyrelsen i den enkelte klub og udviklingskonsulenten. Mødet foregår altid ude i klubben, og varer typisk ca. 1½ time. Et klubbesøg kan have en hvilken som helst dagsorden, som er relevant for klubbens arbejde med petanquesporten. Det kan eksempelvis være rekruttering, hvordan klubben gør sig attraktiv for petanquespillere, organisering af forskellige afdelinger, klubbens aktivitetsplan for det kommende år, synliggørelse af aktiviteter, klubbens træning, samarbejde med lokale interessenter, intro til petanque, spørgsmål til administrative og praktiske gøremål i klubben, generel vejledning osv.
Klubben kan selv tage kontakt til Dansk Petanque Forbunds udviklingskonsulent, hvis klubben ønsker et besøg, men udviklingskonsulenten er også opsøgende i sit arbejde og kontakter klubber, som ikke har haft kontakt med Dansk Petanque Forbund i længere tid.
Et klubbesøg er gratis.
Interesseret? Kontakt Dansk Petanque Forbunds udviklingskonsulent Dorte Eilsø på
Telefon: 21 63 24 45 eller Send email 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies