Nytårshilsen fra Formanden
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 1/2/2014 2:36:09 PM
Category: General
     

Brøndby den 1. januar 2014


Kære medlemmer af Dansk Petanque Forbund

 

DPF’s bestyrelse ønske jer alle et rigtig godt nytår og held og lykke med jeres aktiviteter i 2014.

 

Et nyt år er netop begyndt og det er derfor endnu en gang tid til at reflektere over, hvordan det er gået i dansk petanque i 2013. Det er på mange områder gået rigtig godt og på andre mindre godt. Det betyder, at vi også i 2014 kommer til at stå over for en række udfordringer som skal løses af den siddende bestyrelse og ikke mindst af den bestyrelse som tager over efter repræsentantskabsmødet den 15. marts 2014.

 

Dansk elitepetanque gik sejrsgang igen i 2013

Vi vandt for første gang nogensinde i forbundets historie det samlede nordiske mesterskab. Desuden vandt vi også det nordiske mesterskab i både kvinde – og åbenrække. Vores U23 herrer vandt en bronzemedalje til EM og i herrerækken til EM fik vi en placering blandt de 5 - 8 bedste. Det samme resultat fik vores kvindehold til VM som også kom blandt de 5 – 8 bedst placerede. Det er flotte resultater men det interessante er, at både herre- og dameholdet måtte se sig slået af Frankrig. Det kunne være spændende at få analyseret nærmere, hvad der skal til for at vi kan slå Frankrig.  Det er jo oftest Frankrig, der de seneste år har bremset vores vej mod guldmedaljerne, og hvis ikke vi finder opskriften på hvordan vi slår dem, så vil vores resultater på sigt stagnere. Det er ikke sundt for udviklingen af vores sport, så det  bliver spændende at se, hvad EU og vores landstræner finder på af nye tiltag for både juniorer, talenter og landsholdsspillere. Hvis vi skal blive ved med at være kendte for den danske model – som vores elitearbejde kaldes for af vores kolleger i udlandet – så må udvikling og nytænkning være på dagsordnen hele tiden.

 

DPF og udviklingskonsulenten

I 2013 lykkedes det endelig at få ansat en udviklingskonsulent. Det har været på tale siden 2008. at vi Tilbage i 2008 hed en udviklingskonsulent, en breddekonsulent. Dorte Eilsø begyndt sit arbejde i DPF den 1. September og hun har allerede på nuværende tidspunkt nået at besøge mange af jer i jeres klubber. Desuden har Dorte med hjælp fra TDUU, EU og andre medlemmer fået udarbejdet alt petanquematerialet til 1-2 træner som er en APP, der kan downloades til jeres mobiltelefoner. APP’en kan hentes allerede nu men petanquedelen kommer først på her i starten af 2014. At vi har fået en udviklingskonsulent i forbundet er også helt mærkbart for bestyrelsen, da Dorte ikke selv er petanquespiller men kommer med en anden idrætsfaglig baggrund. Hun er fantastisk dygtig til at analysere og pege på, hvilke udfordringer vi står over for som sport og hun er meget kreativ til at komme med ideer til løsningsforslag. I 2014 vil Dorte fortsætte med klubbesøgene samt indgå aftaler med nogle af jer om et klubudviklingsforløb. Hun vil også have fokus på rekruttering af flere medlemmer samt etablering af nye klubber. Et andet indsatsområde er uddannelse, hvor der blandt andet vil blive arbejdet på at udvikle trænertilbud. Jeg håber, at I vil blive lige så glade for Dorte som vi er i bestyrelsen.

 

Petanquespillet

Jeg har gjort mig en række refleksioner om vores turneringer, for vi må se i øjnene, at vi i 2013 har fået løst færre licenser end i 2012 og hvad er årsagen til det? Det er vi i færd med at se på i bestyrelsen for licenserne er en af vores indtægtskilder. Jeg tror, at en af årsagerne til at færre løser licens er, at de ikke har lyst til at spille hverken ranglisteturneringer eller landsturnering. Det kan der være flere årsager til men mit umiddelbare bud er, at vores turneringsform er for langsommelig. Det er en diskussion vi har haft mange gang før om man skal spille på tid eller ej, og om man skal tilbyde flere niveautilpassede turneringer sådan som de gør det så glimrende hos Tributor Petanqueklub hvert år i september. Jeg tror på, at det er vejen frem at spille på tid. Vi gør det også til VM, så hvorfor ikke også gøre det i Danmark? Man ved som spiller hvornår man kommer hjem igen og man vil få mulighed for også at planlægge noget lørdag aften. Når jeg overværer DM i 2013 og ser finaler blive spillet omkring klokken midnat, så mener jeg, at vi er på et skråplan både for spillere, arrangører, dommere, de frivillige, og ikke mindst vores eventuelle tilskuere. Det sociale element fra vores idræt forsvinder også på denne måde, for hvem, der er slået ud, gider vente i timevis på at se en finale. Det samme gælder vores sommer landsturnering hvor der ofte spille til kl. 20.00 om aftenen.

Petanquespil på tid er efter min overbevisning også mere interessant at se på, da det skal gå rimeligt hurtigt med at træffe beslutninger, da en kamp kun vare et bestemt tidsrum. Hvis vi derudover til de selvsamme turneringer også kunne tilbyde både en elite- og en breddeturnering, så alle kan være med, så tror jeg på, at vi vil få flere licenser igen. Hos Tributor er denne form en succes, så hvorfor ikke bruge den?

 

Arbejdsgruppe DPF og DGI

I forbindelse kulturministeriets udredningsarbejde om idrætten i Danmark, har DIF og DGI besluttet i fællesskab at arbejde hen imod opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt.: Vision 25-50-75. Visionen går ud på, at der i 2025 er 50% af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, og 75% af den danske befolkning er idrætsaktive. DIF og DGI forventer, at visionen kan bliv et vigtigt sigtepunkt for dansk idræt på den anden side af udredningen, hvor der ikke vil komme revolutionære ændringer. DIF’s  og DGI’s bestyrelser har nedsat en fælles arbejdsgruppe, der i de kommende måneder skal vurdere, hvordan visionen kan realiseres. Petanque er en af de idrætter som visionsarbejdsgruppen har under lup og derfor har DPF og DGI petanque også nedsat en arbejdsgruppe som i den kommende tid skal give visionsarbejdsgruppen et bud på, hvordan petanque kan få 50.000 nye medlemmer inden 2025. Vi har haft vores første møde i arbejdsgruppen og det er frugtbart at mødes på denne måde og få fejet fordommene af bordet. Jeg forventer mig rigtig meget, at vores samarbejde og jeg håber på at kunne fortælle mere til repræsentantskabsmødet.

 

Rekruttering af frivillige til DPF’s bestyrelse og udvalg

Endnu en stor udfordring DPF står over for og hvor I klubber har et stort ansvar, det er at hjælpe os med at få finde kvalificerede personer i jeres klubber som har lyst til at varetage et stykke forbundsarbejde. Forbundet er jeres.  I får det forbund I vil have med de mennesker I beslutter at pege på. Jeg er overbevist om, at der  i en af vores 75 klubber er en eller flere velkvalificerede formandskandidat eller breddeudvalgsformand eller blot et udvalgsmedlem. Vi har udsendt gode beskrivelser af hvilke arbejdsopgaver man løser som enten bestyrelsesmedlem eller udvalgsmedlem og desuden er det jo muligt at ringe til os og spørge direkte, hvilke forventninger, der er til jobbet. Det er bekymrende, at vi den 1. Januar endnu ikke har en formandskandidat. I har skam spurgt en lang række af personer og undersøgt markedet men ingen ønsker tilsyneladende at påtage sig det ansvar. I kender jeres klubmedlemmer, så find nu én som kan tage over!

 

Klubbesøg

Sædvanen tro afholder vi klubbesøg i slutningen af januar måned. I år deltager vores udviklingskonsulent, vores sekretariatschef, næstformanden samt undertegnede. Jeg håber, at rigtig mange af vores klubbestyrelser vil møde op og høre, om vores ideer og vi ser frem til at høre om jeres. Der afholdes et besøg i Horsens samt to på Sjælland: et i Tappernøje og et i Jonstrup. Dagsordenen for møderne vil være emner til repræsentantskabsmødet samt en præsentation af vores udviklingskonsulent og hendes arbejdsområde.

 

 

 

 

 

GODT NYTÅR

 

Lotte Büchert

Formand DPF 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies