|
  
Til spillere i juniortruppen og deres forældre!
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 2/26/2019 11:42:02 AM
Category: Eliteudvalget, Forside - Udvalg
     

Til spillere i juniortruppen og deres forældre!


Hermed en kort orientering om status i forhold til juniortruppen. Juniorer i DPFs regi er spillere, der er 8 år + og har licens.
Samlinger for juniorer:


30. marts i Karlslunde
15-16. juni i Holbæk 6-7. juli i Føvling (DM)
7-8. september i Hvidovre. (2K10’s turneringer) Holdet til VM i Pnom Penh udtages her!

I det nye setup, hvor Kraftcentrenes trænere også er meget aktive spillere, vil samlingerne få et format som følger:

I Karlslunde d. 30.3 vil mange trænere være til stede til at hjælpe med at holde truppen i gang og at være omkring spillerne. Det samme vil gælde for samlingen i september, hvor spillerne til VM bliver udtaget.
For samlingerne i Holbæk og i forbindelse med DM-dagene vil der naturligvis være trænere, som i løbet af dagen samler spillerne for at snakke, og der vil komme mere information herom umiddelbart før samlingen.

Fælles for alle samlinger vil gælde, at spillerne forventes at være selvforsynet med forplejning, med mindre andet oplyses inden samlingen.

Ud over de nævnte samlinger er det vores hensigt at lave nogle aftensamlinger i løbet af foråret. Det vil få status af et tilbud til spillerne. Vi håber naturligvis at se mange også ved disse arrangementer, men først og fremmest er der jo forpligtelser i form af skole m.v. der skal passes.

Vi har påtaget os den opgave at udvikle DPFs strategispor:
Træningsmiljøer med sigte på det fremadrettede elite arbejde, kaldet Kraftcentre.
Centrene er placeret omkring de største klubber i København (øst) og omkring klubberne Odense, Vestfyn, Starpetanque og Brabrand i vest. (Kcø og Kcv)
Centrenes trænere skal tage sig af juniortruppen, U-23 spillerne og talenttruppen. Det vil sige vi har som opgave at danne trupperne, udtage spillere til internationale opgaver samt ledsage som delegationsledere og coach. De sidste to opgaver vil dog blive delt med de øvrige medlemmer af Eliteudvalget.
Dertil naturligvis at arrangere træninger/samlinger.

Vi er nye i dette arbejde, ligesom det er første gang DPF tager et skridt i denne retning, der tilmed er en del af aftalerne med DIF som grundlag for de offentlige tilskud til forbundet.

Vi har derfor brug for en god del overbærenhed i startfasen, og - ikke mindst - et godt og åbent samarbejde med forældrene. Der vil derfor senere blive inviteret til et forældremøde i Kbh.

Til slut vil vi give udtryk for en særdeles stor anerkendelse for det arbejde med juniorerne, som er blevet anført af Claus Bertelsen. Vi håber at være i stand til at bygge videre, og derfor sikre, at der fremover også høstes af den indsats der har været ydet gennem årene!


Med sportslige hilsner
Peter Cronberg/Torben Vous Koordinatorer i Kcø/Kcv
26.2.2019 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies