Klubmappen er opdateret
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 1/29/2014 2:07:56 PM
Category: General
     

Klubmappen er opdateret 

Afsnit 00-04 omhandlende klager og protester er fjernet.

Der henvises i stedet til forbundets vedtægter § 17:

17.2. Appeludvalget behandler og træffer afgørelse i spørgsmål, rejst omkring DPF’s vedtægter og regler, som rejses af DPF’s bestyrelse, medlemsklubber eller enkeltmedlemmer af DPF's medlemsklubber..
Udvalget kan sanktionere forseelser, der kan variere fra misbilligelse til udelukkelse og eksklusion.

Desuden er der foretaget ændringer i §12 afsnit 01-01, hvor reglerne for udenlandske borgeres deltagelse på danske landshold er lempet.

Se hele klubmappen Her... 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies