DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund anbefaler fortsat ingen petanqueaktivitet i klubberne
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 4/23/2020 11:14:19 AM
Category: General
     
                                             
Den 23.april 2020
DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund anbefaler fortsat ingen petanqueaktivitet i klubberne

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund er gået sammen om en fælles udmelding til de danske petanqueklubber, efter DIF og DGI mandag den 20. april kom med en anbefaling vedrørende udendørsidræt. 

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund anbefaler på nuværende tidspunkt ikke, at medlemsklubber opstarter petanqueaktiviteter. Det skyldes, at vi i petanquesporten har mange ældre medlemmer, som er i risikogruppen for Covid-19. 

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund opfordrer til, at klubber, der ønsker at igangsætte aktiviteter, følger myndighedernes retningslinjer og de udmeldte anbefalinger fra DGI og DIF vedrørende udendørs aktiviteter.

Da mange petanquespillere aldersmæssigt eller helbredsmæssigt befinder sig i risikogruppen, er det strengt nødvendigt, at ALLE overholder de udmeldte retningslinjer. Dette er et fælles ansvar hos både klubber og medlemmer.

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund henviser derfor til de generelle retningslinjer fra myndighederne og anbefaler i øvrigt følgende retningslinjer til petanqueklubber ift. genåbning af klubaktiviteter:

Anlæg og faciliteter:
 • Klubber, der spiller på kommunale anlæg, skal være opmærksomme på de kommunale restriktioner og følge disse. Klubber opfordres derfor til at gå i dialog med deres respektive kommune ift. opstart af aktivitet
 • Opstart af aktiviteter forudsætter, at klubbens faciliteter dvs. klubhus og toiletter er aflåste, da de ikke må benyttes
 • Klubben skal overveje at fjerne borde og bænkesæt, sådan at der ikke indbydes til socialt samvær før og efter spillet
 • Klubben er ansvarlig for, at den vedhæftede informationsplakat fra Sundhedsstyrelsen er tydeligt placeret, så den er synlig for alle, som spiller petanque på anlægget
Adfærd til klubaktiviteter:
 • Indtil myndighederne ophæver restriktionerne, må der fortsat ikke forsamles mere end 10 personer. Dette gælder også på petanqueanlæg
 • Al form for fysisk kontakt skal undgås, og der skal altid holdes minimum 2 meters afstand til hinanden. Man bør derfor overveje kun at benytte hver anden bane
 • Medlemmerne spiller med egne petanquekugler og samler ikke hinandens kugler op. Ved opsamling af kugler skiftes spillerne til at gå hen og samle op
 • Spillerne benytter sig udelukkende af egne grise 
 • Det anbefales, at der kun spilles single og double for at minimere antal spillere på banen
 • Der anvendes ingen faste cirkler 
 • Medlemmerne skal forlade området efter endt spil. Socialt samvær før og efter må vente til senere på året
 • Drikkevarer må kun medbringes til eget brug
 • Medlemmerne skal selv medbringe håndsprit og sørge for god håndhygiejne
 • Medlemmer med symptomer må IKKE deltage i nogen petanqueaktiviteter, heller ikke ved milde symptomer 

Andet:
 • Klubben bør tage dens medlemssammensætning med i overvejelsen om forsvarligt at kunne genåbne klubbens aktiviteter. Klubben bør derfor være opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen
 • Derudover bør ældre og andre medlemmer, som er i risikogruppen kraftigt overveje, om de vil deltage i eventuelle petanqueaktiviteter

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund følger regeringens og myndighedernes anbefalinger nøje. Vi holder jer løbende orienteret såfremt vores generelle holdning ændres. 

På vegne af DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund 
Helle Olsen & Lars Friis 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies