Genåbning af petanqueklubberne
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 5/12/2020 11:23:53 AM
Category: General
     
                                             
Den 12. maj 2020
Genåbning af petanqueklubberne


DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund opfordrer til, at klubber, der ønsker at igangsætte aktiviteter, følger myndighedernes retningslinjer og de udmeldte anbefalinger fra DGI og DIF vedrørende udendørs aktiviteter.

Da mange petanquespillere aldersmæssigt eller helbredsmæssigt befinder sig i risikogruppen, er det nødvendigt, at ALLE overholder de udmeldte retningslinjer. Dette er et fælles ansvar hos både klubber og medlemmer.

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund henviser derfor til de generelle retningslinjer fra myndighederne og anbefaler i øvrigt følgende retningslinjer til petanqueklubber ift. genåbning af klubaktiviteter.
 

Anlæg og faciliteter:

 • Klubber, der spiller på kommunale anlæg, skal være opmærksomme på de kommunale restriktioner og følge disse. Klubber opfordres derfor til at gå i dialog med deres respektive kommune ift. opstart af aktivitet.

 • Myndighedernes anbefalinger og restriktioner vedrørende brug af klubhuse, toiletter og øvrige faciliteter ændres løbende. Klubben bør holde sig orienteret om de til enhver tid gældende retningslinjer.

 • Klubben er ansvarlig for, at informationsplakaten fra Sundhedsstyrelsen er tydeligt placeret, så den er synlig for alle, som spiller petanque på anlægget.

Adfærd til klubaktiviteter:

 • Det er klubbernes eget ansvar at holde sig orienteret om myndighedernes restriktioner i forhold til antallet af forsamlede personer og at sikre at restriktionerne overholdes. Hvis I er i tvivl, opfordres I til at kontakte jeres lokale politimyndigheder.

 • Al form for fysisk kontakt skal undgås, og myndighedernes anbefalinger vedrørende afstand skal overholdes. Man kan overveje kun at benytte hver anden bane.

 • Medlemmerne spiller med egne petanquekugler og samler ikke hinandens kugler op. Ved opsamling af kugler skiftes spillerne til at gå hen og samle op.

 • Spillerne benytter sig udelukkende af egne grise.

 • Der anvendes ingen faste cirkler.

 • Drikkevarer må kun medbringes til eget brug.

 • Medlemmerne skal selv medbringe håndsprit og sørge for god håndhygiejne.

 • Medlemmer med symptomer må IKKE deltage i nogen petanqueaktiviteter, heller ikke ved milde symptomer.

Andet:

 • Klubben bør tage dens medlemssammensætning med i overvejelsen om hvordan de genåbner klubbens aktiviteter. Klubben bør derfor være opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen.

 • Derudover bør ældre og andre medlemmer, som er i risikogruppen overveje, om de vil deltage i eventuelle petanqueaktiviteter.

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund følger regeringens og myndighedernes anbefalinger nøje. Vi holder jer løbende orienteret såfremt vores generelle holdning ændres.

DGI Petanque og Dansk Petanque Forbund 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies