Mindeord ved Bjørn Ploug død den 21. august 2020
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 8/25/2020 9:48:23 AM
Category: General
     
Bjørn Ploug, æresmedlem i Dansk Petanque Forbund siden 1999, tidligere næstformand og mangeårig formand for Amatør- og ordensudvalget er død den 21. august 2020.

Lars Juul fra FIF Petanque, hvor Bjørn var medlem i mere end 25 år, har skrevet nedenstående mindeord:

Mindeord om Bjørn Ploug.

Bjørn blev født 26.4.1951 og døde den 21. august 2020 hen på aftenen.

Bjørns erhvervsliv og karriere lå inden for den gren af restaurant livet, man kalder ”food og beverages”. Hans virke sluttede på LO Skolen i Helsingør med netop titlen: ”Food og beverages manager”. Der var andre opgaver for branchen som censor på Hotel- og Restaurationsskolen. Han var kendt som en dygtig, reel og retfærdig fagmand.

Han var altid fulgt af sit livs kærlighed, Hanne. Sammen foretog de en række rejser, oftest med sigte på kulinariske oplevelser. Nye københavnske restauranter skulle omgående prøves af, han holdt sig i den grad ajour med det faglige i den uddannelse han nu engang havde valgt.

Bjørn blev medlem af Club de Petanque Frederiksberg allerede i 1989 og fik dermed fejret sit 25-års medlemskab af den klub, der kom til at hedde det mere mundrette FIF Petanque i 1994. Også i FIF Petanque fulgtes Bjørn & Hanne ad. De var interesserede i arbejdet i klubben. Bjørn og Hanne var meget socialt bevidste personer, og trak et stort læs omkring vort ene regionalhold. Det var lige før målsætningen var: Vi vil ikke rykke op, vi vil spille petanque, hygge os og have det sjovt. Parret stod også for klubbens grill-aftener et utal af år, ligesom det var naturligt Bjørn blev revisor i klubben, og i ganske mange år reviderede klubbens regnskab.

Pudsigt nok har vi kun en ren klubholdvinder af klubbens store nationale turnering: Turbo Pernod Cup, Bjørn, det var da han med Eva og Henrik Nielsen vandt turneringen i 1991. Bjørn har spillet i klubben til han af helbredsgrunde måtte stoppe med spil og grillerierne i 2015/6. Sjovt nok fik Bjørn licens nummer 2 i klubben, da Dansk Petanque Forbund for alvor startede med det seriøse spil i 1990. Hanne havde naturligvis nummer 3.

Dansk Petanque Forbund udnævnte Bjørn til æresmedlem i 1999. Udnævnelsen kom fortjent efter Bjørn i 1993 kom ind i DPFs bestyrelse som suppleant, men omgående gik ind som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Året efter blev han valgt som næstformand, en post han bestred i fem år til 1999. DPF fyldte i perioden 10 år (1996) og afviklede den store Nordsøturnering i Karlslunde (1994), hvor der var stor brug for Bjørns faglige kvaliteter omkring disse store arrangementer og bl.a. fourageringen.

Bjørn lod sig vælge til Amatør og Ordensudvalget i 1999. Her sad han som formand til og med 2011 (13 år!) og gav som menigt medlem stafetten videre i 2012. Der var brug for Bjørns redelighed, fairness og klarsyn, om end dette A&O udvalg (nu Appeludvalg) heldigvis ikke er det mest arbejdskrævende i DPF. 

En flittig mand er gået bort.

FIF Petanque og Dansk Petanque Forbund har meget at sige Bjørn Ploug tak for.

 

Vore tanker går til Hanne.

Æret været Bjørn Plougs minde.                                                              

Lars Juul 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies