Dagsorden samt bilag til repræsentantskabsmøde 2021
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 10/28/2021 1:32:52 PM
Category: General
     
Dagsorden samt bilag til repræsentantskabsmøde 2021 er i dag udsendet til medlemsklubberne


Bilag nr. 1.  Årsrapport 2020
Bilag nr. 2.  Budget 2022

 1. Indkaldelse, dagsorden og bilag kan desuden downloades fra petanque.dk/Repræsentantskabsmøde2021, hvor også oversigt over klubbernes medlemstal/mulige delegerede, samt løbende information kan findes.

Spørgsmål til regnskab og budget, bedes fremsendt til forbundet eller forbundets kasserer senest 14 dage før repræsentantskabsmødet på kasserer@petanque.dk eller på dpf@petanque.dk 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies