Kandidat til posten som formand for Breddeudvalget
Organisation: DPF - CMS
Published by: Pernille Toft
Date: 2/17/2014 12:59:29 PM
Category: General
     
Glenn Bernstein har meldt sig som kandidat til posten som formand for Breddeudvalget. Læs hans tanker og visioner for udvalget:


Glenn Bernstein

Pakhusstræde 9. 1. th

4300 Holbæk

Tlf. 4o856048

glennbernstein@webspeed.dk

Til Klubberne

 

DPF har valgt på et repræsentantskabs møde at der skal være en breddepolitik, og til dette kræves en BU formand. Jeg har derfor valg at stille op som BU formand som afløser for Ib Sandbæk som stopper ved dette repræsentantskabsmøde.  Jeg vil arbejde på at gøre det interessant at være en del af de 80 % som er breddespiller i DPF. Til dette skal der være nogle visioner og handlinger som jeg forventer, bliver igangsat i 2014/15.

 

Jeg vil skabe et nært samarbejde med udviklingskonsulenten om fremtidige aktiviteter til glæde for bredden.

 

Jeg vil arbejde aktivt på at lave et regionalt DPF mesterskab målrettet for bredden gerne i samarbejde med Turneringsudvalget.

 

Jeg vil øge samarbejdet med klubberne som afholder stævner med fokus på at få større opmærksomhed så flere kommer til stævnerne.

Jeg håber desuden at de klubber som afholder en ranglisteturnering sideløbende laver en bredde double-turnering.

 

Jeg vil arbejde på et nyt pointsystem for bredden for derved at skabe mere interesse for alle for at komme ud og spille petanque.

 

Jeg vil desuden søge et samarbejde med ISU omkring markedsføring af petanque for bredden.

Desuden vil jeg søge samarbejde med de øvrige udvalg under DPF til glæde for alle spillere.

 

Jeg vil hele tiden arbejde på at skabe nye ideer til glæde for bredden. Disse ideer må også gerne komme fra klubberne, så derfor lytter jeg gerne på klubbernes ønsker og behov.

 

Venskabskampen mod Sverige skal bevares, men det kan komme på tale, at der vil kommer nogle små justeringer. 

 

Hvis klubbernes repræsentanter vil bakke op om mine visioner, vil jeg, såfremt I vælger mig som BU formand, arbejde for overstående.

 

Ideerne og opgaverne er mange, men kan ikke løses alene. Hvis jeg bliver valgt til BU formand håber jeg derfor, at der er nogen der har lyst til at deltage i udvalg eller et evt. Ad Hoc udvalg, så vi sammen kan løfte opgaven.

 

Med venlig hilsen

Glenn Bernstein 

 


Dansk Petanque Forbund | Brøndby Stadion 20 , 2605 Brøndby | 26 28 24 45 | dpf@petanque.dk
CVR-nr.: 21 09 49 00 | Åbnings- og telefontid: Mandag - torsdag kl. 12-16 Cookies