<![CDATA[www.clubpeople.com - DPF - CMS News]]> http://petanque.dk/wwwpublic/club/news/cmsnewsrss.aspx?clubid=4374&newsstate=1&language=en&paragraphid=17448&local=1&newspageid=5285 www.clubpeople.com en 10 <![CDATA[ClubPeople]]> http://www.clubpeople.com/Portals/ClubPeople/Images/Loginbox_logo.png http://www.clubpeople.com <![CDATA[2019 Nations Veterans Cup]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8188040&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8188040&cmsid=169&pageid=5421 Mon, 08 Jul 2019 09:52:53 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8188040 <![CDATA[Formandens Nyhedsbrev juli 2019]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8186532&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8186532&cmsid=169&pageid=5421 Tue, 02 Jul 2019 16:48:45 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8186532 <![CDATA[PR GUIDE]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8175469&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8175469&cmsid=169&pageid=5421 Wed, 05 Jun 2019 14:37:42 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8175469 <![CDATA[Referat fra bestyrelsesmøde den 29. maj 2019]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8145358&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8145358&cmsid=169&pageid=5421 Wed, 29 May 2019 17:29:36 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8145358 <![CDATA[DPF Årsrapport 2019]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8145336&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8145336&cmsid=169&pageid=5421 Wed, 29 May 2019 16:16:54 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8145336 <![CDATA[Ny udviklingskonsulent]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8098320&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=8098320&cmsid=169&pageid=5421 Mon, 20 May 2019 11:31:11 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=8098320 <![CDATA[Referat fra forretningsudvalgsmøde den 24/4 2019]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7912686&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7912686&cmsid=169&pageid=5421 Thu, 25 Apr 2019 15:25:48 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=7912686 <![CDATA[Referat fra bestyrelssmøde den 24/4 2019]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7912685&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7912685&cmsid=169&pageid=5421 Thu, 25 Apr 2019 08:30:10 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=7912685 <![CDATA[Klubbernes medlemstal]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7827416&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7827416&cmsid=169&pageid=5421 Thu, 11 Apr 2019 12:55:36 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=7827416 <![CDATA[Høng Petanque Club har ændret navn]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7594054&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7594054&cmsid=169&pageid=5421 Tue, 05 Mar 2019 11:32:29 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=7594054 <![CDATA[Referat fra Forretningsudvalgsmøde den 20/2 2019]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7547554&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7547554&cmsid=169&pageid=5421 Thu, 21 Feb 2019 14:09:40 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=7547554 <![CDATA[Referat fra Bestyrelsesmøde den 20. februar 2019]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7547543&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7547543&cmsid=169&pageid=5421 Thu, 21 Feb 2019 13:37:29 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=7547543 <![CDATA[Spiller jeres forsikringer?]]> http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7387303&cmsid=169&pageid=5421 http://petanque.dk/cms/default.aspx?clubid=4374&m=7387303&cmsid=169&pageid=5421 Mon, 28 Jan 2019 12:33:24 GMT http://petanque.dk/clubs/news/NewsImage.aspx?msgid=7387303