Repræsentantskabsmødet i Horsens 03-03-2007
Hvem blev valgt ?
Punkt 11: Valg

Kasserer for en 2-årig periode
Kim Rasmussen blev genvalgt

2 medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode
Maria Hansen og Glenn Bernstein blev genvalgt

1 medlem til bestyrelsen for en 1-årig periode
Jesper Sele - Vestfyn blev nyvalgt

2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode

Gitte Henriksen - Odense blev nyvalgt. Den anden post er vakant

1 ekstern revisor for en 1-årig periode

KPMG C. Jespersen - Statsautoriseret Revisionsinteressentskab blev genvalgt

1 intern revisor for en 2-årig periode
Niels Plum blev genvalgt

2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode
René Svane blev genvalgt. Den anden post er vakant

2 medlemmer af spilleudvalget for en 2-årig periode
Tais Lindholm blev genvalgt - og Brian Bruun Henriksen - Kr. Såby blev nyvalgt

2 medlemmer af Bredde- og Ungdomsudvalget for en 2-årig periode
Begge poster er vakante

Formand for eliteudvalget for en 2-årig periode
Henrik Toft - Hedebo blev nyvalgt

1 medlem af eliteudvalget for en 2-årig periode

Thorsten Johnsen - Hedebo blev nyvalgt

Formanden for Appeludvalget for en 2-årig periode
Bjørn Ploug blev genvalgt

2 medlemmer af Appeludvalget for en 2-årig periode

Ib Sandmand og Erling Sund blev genvalgt

2 suppleanter til Appeludvalget for en 2-årig periode
Bjarne Beck Alster og Eva Helt Nielsen blev genvalgt