DANSK PETANQUE  FORBUND
Stiftet den 1. marts 1986

FORMANDSRÆKKEN:

1986-1987        Phillippe Gary

1988-1990        Bent Frisk

1991-1993        Mogens Lykke

1994-1999        Flemming Jensin  

2000-2003        Preben Fuglsang

2004-2008        Henrik Wolfhagen

2009-2013        Lotte Büchert

2014-2023        Lars Friis

2023-2024        Lars Lloyd

2024-               John Saxild-Hansen


DPF's historie og baggrund i anledning af DPF's 25 års jubilæum i 2011

Med tak til Lars Juul for dette bidrag!

Starten i 1986.
Pétanque er et af flere forskellige kuglespil, boules, og blev dyrket flere steder i Danmark hen i 1980´erne. Det var frankofile og franske immigranter der dyrkede spillet rundt om i parkerne. Efterhånden var der ganske mange samlet for at spille et sted, de dannede så en lille forening. Det blev til flere foreninger. Den 1. marts 1986 mødtes 51 personer fra otte klubber til en stiftende generalforsamling. Et sæt vedtægter blev vedtaget. Dansk Pétanque Forbund (DPF) ansøgte hurtigt om at blive medlem af det internationale forbund, FIPJP, en ansøgning der blev imødekommet. Medlemsklubberne var primært fra Københavnsområdet, men flere klubber kom hurtigt til, og i jubilæumsåret 2011 er mere end 70 landsdækkende klubber medlem.

Formålet med stiftelsen af et idrætsforbund var dybest set, at man gerne ville spille mod andre - for vel at måle sig selv? I 1989 startede man en egentlig klubholdsturnering i HT-området, den blev et par år efter til en landsdækkende klubholdsturnering, der i dag er organiseret i Elitedivision, 1. og 2. division og underliggende rækker med op- og nedrykning, som man kender det fra andre sportsgrene.

Via billeder fra Frankrig, så var der hos mange en opfattelse af, at pétanque var et socialt spil med en smøg i munden og et glas ved banen. Sådan så DPF ikke på det, og over årene har forskellige bestyrelser arbejdet hårdt for at pétanque skulle anerkendes som en seriøs sport. DPF arbejdede i flere år på at blive et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og et par ansøgninger er afsendt til DIF. I 1995 bliver DPF associeret medlem af DIF, og det betyder et vældigt løft – i et år med ca. 60 klubber med næsten 2000 medlemmer. Det bliver fejret ved 10-års fødselsdagen i 1996, dels med en reception og udgivelse af et jubilæumsskrift, dels får DPF en protektor, da HKH Prins Henrik siger ja (tak) til at være forbundets protektor.

DPF blev medlem af DIF.

I 2006, en dejlig forårsdag den 6. maj, kom optagelsen i DIF som fuldgyldigt medlem af DIF. Medlemskabet betyder uendelig meget for det lille forbund, ikke mindst økonomisk. DIF's tilskud betyder også, at man kan etablere en landstrænerfunktion, et længe næret ønske i et lille forbund ledet alene ved frivillig, ulønnet arbejdskraft. Efter DPF i flere år har boet på formandens adresse, flyttede man nogle år ind i en nedlagt butik på Islands Brygge, men med associeringen af DIF får man fra 1996 kontor i Idrættens Hus, og med en efterhånden udbygget sekretariatsfunktion bliver DPF også stadig mere professionelt drevet.

DPF har haft en række dedikerede formænd over årene. En stærk fascination af og interesse for kuglespillet har drevet værket. Fokus har også været på det internationale samarbejde. Danmark deltog allerede i 1986 ved verdensmesterskaberne, og har siden – stort set – deltaget i samtlige VM, EM og NM. Fra en start med kun åbne hold til VM og junior VM, så er senere også VM for rene kvindehold kommet til, ligesom der nu afvikles internationale mesterskaber for U23 spillere, og senest er EM for veteraner +55 kommet til i 2012, det første EM for +55 veteraner spilles i august, hvor Danmark er vært i Hvidovre.

Danmark blev det 7. land der kom med i Nordsø samarbejdet, en landsholdsturnering, hvor fem hold kæmper med de andre seks landes tilsvarende hold. Danmark har været arrangør for Nordsøturneringen tre gange, i 1994, 2001 og 2008 – det år, der også blev den sidste turnering i samarbejdet. En af årsagerne hertil har været, at man havde oprettet CEP – et europæisk pétanqueforbund – der var gået i gang med at udvikle og organisere nyskabelsen: EM.

DPF's tidligere formand, Flemming Jensin, var på Danmarks vegne med til at stifte CEP og blev indvalgt i bestyrelsen, han er senere blevet formand og er i 2012 i gang med sin 3. fireårige formandsperiode. DPF's nuværende formand er en kvinde, Lotte Büchert, der, som det er blevet sagt, ikke er valgt på kvoter men på kompetencer. Udover den krævende post som formand for Dansk Pétanque Forbund er Lotte ikke alene blevet indvalgt i DIF's bestyrelse men også i FIPJP's bestyrelse. Ikke mange idrætsforbund i Danmark har to personer siddende på så betydende internationale topposter.

Som nævnt har Danmark afviklet tre Nordsø turneringer. Over årene har Danmark også været værter for flere nordiske mesterskaber, der går på tur mellem Norge, Sverige og Finland. Vi er dygtige til at afvikle idrætsstævner i Danmark. I 2005 fik DPF tildelt opgaven at afholde europamesterskabet for kvinder, der blev spillet indendørs i smukke omgivelser i Odense. I 2011 kom der et U23 EM til, som blev spillet indendørs i Roskilde, og i 2012 skal Danmark så afvikle EM for veteraner +55, hvor ca. 20 nationer forventes at deltage.

Gode resultater i konkurrencer.

Pétanque er en relativ ny sport i Danmark, og det var en sensation, da tre brødre, Bo, Peter og Brian Fuglsang, i 1991, blev nummer otte ved det åbne VM, der blev spillet i Andorra. Desuden er det blevet til flere nordiske titler og andre flotte resultater. Fire resultater skal nævnes. Vore kvinder, fire på holdet Tine Sejberg Hansen, Lene Kaaberbøl, Susanne Kramer og Sonja Paulsen, fik overraskende – nogle sagde sensationelt – sølv ved kvinde VM i 2000, da turneringen blev spillet i Sydfrankrig. Det var Danmarks første VM medalje og holdet blev modtaget i lufthavnen omtrent som et vist dansk håndboldhold blev det for nylig. Og året efter fik Danmark en verdensmester, da Johnni Cortzen vandt VM i skydning for juniorer. Skydning er en relativ ny disciplin, der består af fem øvelser, hvor man fra fire ringe, i varieret afstand, skal udføre i alt 20 forskellige kast med koncentration og præcision. Danmark hørte nu til i verdenseliten, men det skal siges, det er svært at holde sig på toppen! De seneste danske medaljer er kommet til EM, hvor herrerne fik bronze i 2009, og året efter vandt kvinderne en flot EM-sølv ved EM i 2010. I kraft af de gode placeringer har Danmark et par gange deltaget i World Games – det store idrætsstævne for idrætsgrene, der ikke er på det olympiske program (endnu!). DPF har en Club 100, den er for spillere på landsholdet.

En spillet landskamp giver et point, en VM-kamp to point og vinder man landskampen får man ekstrapoint. En række dygtige turneringsspillere findes på listen, der toppes af fire unge spillere - dog nu ”halvgamle” - der har været med hele vejen. Morten Jøhnk har imponerende 528 point, Claus Bentsen 489, Søren Bentsen 440 og Emil Gary 424. Fra den næste generation der følger efter, her finder vi Launy Larsen med 394 point. Selv spillere med et enkelt point kan være stolte, de har spillet en landkamp i rødt og hvidt! Året rundt inviterer klubberne til deres lokale turnering. Nogle spiller med for at vinde, andre spiller for oplevelsen eller hyggen. De bedste spillere i ranglisteturneringer får point oven i ære og præmie, og når året er gået kåres årets bedste på doubleranglisten og tripleranglisten. Til at liste regler for afvikling af stævner, ranglisteturneringer, kvalifikationsstævner mv. findes en såkaldt Klubmappe, som indeholder alverdens regler.

De supplerer forbundets vedtægter og det lille hæfte med internationale spilleregler – tilsat danske tillægsregler. DPF uddannede dommere sørger for, at de vigtigste turneringer afvikles korrekt, ligesom Danmark har haft to internationale dommere. Information og kommunikation. Over tid har behovet for information været stort. En ny sport, der tiltrækker mange, der bare ønsker at spille socialt, men også andre spillere, der har stor konkurrencefokus, kræver også information. Et medlemsblad har været udgivet fra 1998 først på privat initiativ, og helt frem til 2005 udkom et medlemsblad med alverdens information. Der kom sig så heldigt, at der både var journalister, typografer og trykkere og andre engagerede medlemmer, der sørgede for, at bladet blev lavet og at informationerne kom ud til alle landets klubber og licensspillere. Så tog DPF's hjemmeside over, og man flytter papirsiderne fra afsender til modtager.

Vil du have informationer på tryk, så print selv ud! I 2012 har man netop reetableret hjemmesideopbygningen med ”Pétanque Portalen”, hvor klubberne selv kan administrere f.eks. spillerlicenserne, man kan tilmelde klubturneringer til DPF's årlige spillekalender, søge tilbage i historien og finde samtlige danske mestre, samtlige medlemmer af Club 100 – der som nævnt rækker helt ind i Club 500 og meget, meget andet. Det er også her, man finder jubilæumssiden fra DPF's 25-årsfødselsdag den 1. marts 2011, hvor 25 års historie findes år for år, dertil en række artikler skrevet af mange forskellige personer som en hilsen og et tilbageblik til DPF anno 1986-2011. Repræsentantskabsmødet 2012 står for døren. Velforberedt, det bør man være, når man deltager. Dagsordenen med bilag er på 17 sider. Årsrapporten = regnskabet 12 sider. Budgettet er på 7 sider, nye vedtægter finder vi på 10 sider og det løse - 5 sider. Værsgo´ print bare ud! En del af historien skrives på de årlige repræsentantskabsmøder, hvor 75-100 medlemmer møder op, hører formand og udvalgsformænd aflægger deres rapporter.

Vi får en række tal fra kassereren om årets forløb og ser nogle budgettal, genvælger nogle personer, og vælger andre nye medlemmer til de forskellige poster i forbundet. Det var en vigtigt, demokratisk, organisatorisk ændring, da DPF i 2007 ændrede sin organisation således, at udvalgsformænd indgår i bestyrelsen. Dermed var der en direkte linje fra udvalg til bestyrelse og vice versa. Det er et stort ansvar at lade sig vælge som frivillig leder. Større end hvis man er ansat med løn og feriepenge. Man kan sige sit job op, hvis man ikke orker at være en del af en virksomhed. Som frivillig leder kan man ikke bare give op og trække sig, så opstår der huller i årets forløb, opgaverne bliver ikke løst. Enhver véd, at det er praktisk taget umuligt at få afløsere kaldt ind til afløsning for de utidig fratrådte.

Så er det ligegyldigt, at DPF har nogle gode vedtægter, har den store flotte klubmappe, har de mange muligheder via medlemskabet af DIF, CEP og FIPJP, lidt ligegyldigt, at man trods alt har en mængde personer, der yder langt mere end nogen kan tillade sig at forvente. Går nogen i utide, så mislykkes en masse aktiviteter. DPF historie er ikke lang, 25 år er ingenting, men set i perspektiv, så kan alle de personer, der har ydet deres indsats i arbejdet med forbundet være stolte over, hvad de har skabt. De sidste ord skal gælde klubberne. Det er godt 70 klubber, der i dag er DPF. Klubberne er placeret landet over, og de senere år har flere klubber fået suppleret deres almindelige udendørsbaner med indendørsbaner. Den udvikling er ikke kommet af sig selv, det har krævet meget lobbyarbejde og meget arbejde af klubmedlemmerne med at skaffe penge og arbejdskraft for at få en hal op at stå.

Det er lige imponerende hver gang, vi kan indvi en ny indendørsfacilitet. Sommerlandsturneringen har derfor kunnet udvides med en vinterturnering, der nu har kørt 3-4 år og det betyder meget for de mere ærgerrige spillere, at formen kan holdes ved lige over vinteren, at man ikke skal starte næsten forfra hvert år. Den beskedne start i 1986 er endt med et velorganiseret Dansk Pétanque forbund anno 2012, et moderne forbund med sekretariat, hjemmeside, omfattende regelsæt og aktive klubber, der har gennemgået en rivende udvikling. I de godt 25 år der ligger mellem de to årstal, har en række personer udført et kæmpearbejde og opgaverne er bestemt ikke mindre i dag end de var. Tværtom. Og alle skal vi huske på, at inden i enhver leder i klub eller forbund, dér gemmer sig en person, der dybest set helst bare vil ud og spille. Pas godt på lederne, vi har brug for dem.

LJ.